Radiofarmaceutyki

Produkty

 

Produkt

Opis

IASON Efdege® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych

IASOflu®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej

IASOcholine®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego

IASOdopa® *

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej

IASOglio® *

Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów

GalliaPharm® generator radionuklidu

Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radiofarmaceutyków (np. znakowanych peptydów)

 Glunektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych

Fluorocholine (18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego

 Fludeoxyglucose (18F) Monrol®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych

   MonFCH®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego

 

Objaśnienia:

* Produkty IASOdopa® oraz IASOglio® są przeznaczone tylko na import docelowy.