Radiofarmaceutyki

Dla pacjenta

 

Podejrzenie lub wykrycie choroby nowotworowej to olbrzymi wstrząs psychiczny zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Szeroko funkcjonuje przekonanie, że choroba nowotworowa jest zawsze śmiertelna. Jednak prawdziwe jest to, że wczesne wykrycie nowotworu bardzo często prowadzi do całkowitego wyleczenia oraz to, że z nowotworem wykrytym nawet w stanie zaawansowanym można bardzo długo żyć, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniego procesu diagnostyki i leczenia. Współczesna medycyna dysponuje wysoce skutecznym narzędziem diagnostycznym, takim jak PET-CT, dając pacjentom bezcenną szansę w walce z rakiem.

shutterstock 3175735311

 

PET/CT

Dla współczesnej medycyny równie ważna jak same metody leczenia jest nowoczesna, bezinwazyjna i precyzyjna diagnostyka. Jej rozwój w ostatnich latach, dzięki nowoczesnym technologiom, daje lekarzom diagnostom niedostępne wcześniej możliwości.

Najcenniejszych informacji dostarczają badania obrazowe. Jedną z najnowszych i wciąż szybko rozwijających się metod diagnostycznych jest PET/CT – tomografia pozytonowa połączona z rentgenowską tomografią komputerową. Technika ta umożliwia szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut i uzyskanie najbardziej precyzyjnych wyników, jakie przy obecnym stanie wiedzy można uzyskać.

Skojarzenie metod radioizotopowych, uwidaczniających procesy życiowe i rentgenowskich, pokazujących obrazy anatomiczne, umożliwia wykrywanie patologii na poziomie komórek czy tkanki, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. PET/CT pomagają zdiagnozować chorobę, wybrać sposób leczenia, monitorować jego postępy, zapobiegać nawrotom choroby znajdując szerokie zastosowania w onkologii, kardiologii i neurologii.

 

shutterstock 743085161

 

JAK TO DZIAŁA

Aby uzyskać tak precyzyjny obraz, pokazujący funkcje życiowe poszczególnych tkanek i narządów, przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni znacznik (radiofarmaceutyk) – związek naturalnie przyswajany przez organizm (np. glukozę), wzbogacony o cząsteczki krótkożyciowego izotopu promieniotwórczego. Związek ten, który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele, bardzo szybko rozpada się w organizmie, dzięki czemu badanie jest nieszkodliwe, a dawka promieniowania bezpieczna dla pacjenta.

Zmagazynowany w komórkach radiofarmaceutyk wykrywany jest przez super czuły skaner PET/CT, tworzący obraz o niezwykłej precyzji. Ponieważ komórki chore przetwarzają znacznik inaczej niż zdrowe, dzięki urządzeniu PET/CT możliwe jest uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórki lub grupy komórek, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Pozwala to na bardzo dokładną identyfikację i określenie położenia nawet niewielkich zmian nowotworowych.

Kluczem do otrzymania takich obrazów są właśnie odpowiednie radiofarmaceutyki. Obecnie na świecie stosuje się około 200 różnych związków znakowanymi izotopami promieniotwórczymi, dobieranych w zależności od tego, jaki narząd będzie badany i pod jakim kątem.

HAJ 5037m

 

JAK POWSTAJĄ RADIOFARMACEUTYKI

To dość skomplikowany proces, wymagający zaawansowanych technologii i precyzji, o restrykcyjnych wymaganiach jakościowych, radiofarmaceutyki produkują jedynie wysoko wyspecjalizowane firmy. Produkcja składa się z dwóch kroków. W pierwszym musi być wyprodukowany krótkożyciowy izotop promieniotwórczy, w drugim następuje przyłączenie radioizotopu do odpowiedniego związku chemicznego, by uzyskać wymagany radiofarmaceutyk. Następnie wyprodukowany materiał przechodzi przez szczegółową kontrolę jakości, z użyciem bardzo czułych, certyfikowanych urządzeń. Dla uzyskania bezpiecznego, stabilnego, sterylnego, wytworzonego w sposób niezawodny i powtarzalny radiofarmaceutyku, niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny i praca wg międzynarodowych standardów wytwarzania, co potwierdza uzyskiwanie certyfikatów instytucji nadzoru farmaceutycznego.

 

HAJ 5117 2m2

 

Ponieważ znaczniki ze swej natury mają bardzo krótki okres trwałości, ich produkcja, transport i podanie następuje w krótkim i precyzyjnie określonym czasie, dlatego znaczniki transportowane są z miejsca produkcji do pracowni PET/CT lub PER/MR specjalizowanymi uprzywilejowanymi samochodami poruszającymi się jak karetki pogotowia lub samolotami.

 

PRACUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI

Synektik Pharma produkuje radiofarmaceutyki w Polsce i dystrybuuje je w kraju oraz za granicą.

W utworzonym przez Synektik Centrum Badawczo-Rozwojowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, trwają prace nad nowymi znacznikami do badań PET, bo to one są przyszłością medycznej diagnostyki izotopowej.

 

Produkt

Opis

Ulotka dla pacjenta

Axumin

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce wznowy raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn z podejrzeniem wznowy nowotworu w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA)
Axumin 1600 MBq/ml lub 3200 MBq/ml

Fludeoxyglucose
(18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
Fludeoxyglucose
(18F) Synektik
200-2200 MBq/ml

Fluorocholine (18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
 Fluorocholine (18F) Synektik 1 GBq/ml

GalliaPharm
generator
radionuklidu
 

Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radiofarmaceutyków (np. znakowanych peptydów)
GalliaPharm
0,74-1,85 GBq,

generator radionuklidu 

Glunektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
 Glunektik 2 GBq/ml

IASOdopa

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej *
IASOdopa 0,3 GBq/ml *

 IASOglio

Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów *
IASOglio 2 GBq/ml *

MonFCH

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
MonFCH
910-3415 MBq/ml

Natrii fluoridum (18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
Natrii fluoridum (18F) Synektik
2.0 GBq/ml

 Objaśnienia:

* Produkty IASOdopa oraz IASOglio są dostępne tylko w imporcie docelowym.

 

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>