Radiofarmaceutyki

Dla pacjenta

 

Podejrzenie lub wykrycie choroby nowotworowej to olbrzymi wstrząs psychiczny zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. Szeroko funkcjonuje przekonanie, że choroba nowotworowa jest zawsze śmiertelna. Jednak prawdziwe jest to, że wczesne wykrycie nowotworu bardzo często prowadzi do całkowitego wyleczenia oraz to, że z nowotworem wykrytym nawet w stanie zaawansowanym można bardzo długo żyć, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniego procesu diagnostyki i leczenia. Współczesna medycyna dysponuje wysoce skutecznym narzędziem diagnostycznym, takim jak PET-CT, dając pacjentom bezcenną szansę w walce z rakiem.

shutterstock 3175735311

 

PET/CT

Dla współczesnej medycyny równie ważna jak same metody leczenia jest nowoczesna, bezinwazyjna i precyzyjna diagnostyka. Jej rozwój w ostatnich latach, dzięki nowoczesnym technologiom, daje lekarzom diagnostom niedostępne wcześniej możliwości.

Najcenniejszych informacji dostarczają badania obrazowe. Jedną z najnowszych i wciąż szybko rozwijających się metod diagnostycznych jest PET/CT – tomografia pozytonowa połączona z rentgenowską tomografią komputerową. Technika ta umożliwia szczegółowe przebadanie całego ciała w ciągu kilkunastu minut i uzyskanie najbardziej precyzyjnych wyników, jakie przy obecnym stanie wiedzy można uzyskać.

Skojarzenie metod radioizotopowych, uwidaczniających procesy życiowe i rentgenowskich, pokazujących obrazy anatomiczne, umożliwia wykrywanie patologii na poziomie komórek czy tkanki, co ma szczególne znaczenie dla identyfikacji wczesnych zmian nowotworowych. PET/CT pomagają zdiagnozować chorobę, wybrać sposób leczenia, monitorować jego postępy, zapobiegać nawrotom choroby znajdując szerokie zastosowania w onkologii, kardiologii i neurologii.

 

shutterstock 743085161

 

JAK TO DZIAŁA

Aby uzyskać tak precyzyjny obraz, pokazujący funkcje życiowe poszczególnych tkanek i narządów, przed badaniem pacjent przyjmuje w formie zastrzyku odpowiedni znacznik (radiofarmaceutyk) – związek naturalnie przyswajany przez organizm (np. glukozę), wzbogacony o cząsteczki krótkożyciowego izotopu promieniotwórczego. Związek ten, który wraz z krwią rozprowadzany jest po całym ciele, bardzo szybko rozpada się w organizmie, dzięki czemu badanie jest nieszkodliwe, a dawka promieniowania bezpieczna dla pacjenta.

Zmagazynowany w komórkach radiofarmaceutyk wykrywany jest przez super czuły skaner PET/CT, tworzący obraz o niezwykłej precyzji. Ponieważ komórki chore przetwarzają znacznik inaczej niż zdrowe, dzięki urządzeniu PET/CT możliwe jest uwidocznienie i zlokalizowanie nieprawidłowości już na poziomie komórki lub grupy komórek, nawet jeśli anatomicznie dany fragment narządu niczym nie różni się od otaczających tkanek. Pozwala to na bardzo dokładną identyfikację i określenie położenia nawet niewielkich zmian nowotworowych.

Kluczem do otrzymania takich obrazów są właśnie odpowiednie radiofarmaceutyki. Obecnie na świecie stosuje się około 200 różnych związków znakowanymi izotopami promieniotwórczymi, dobieranych w zależności od tego, jaki narząd będzie badany i pod jakim kątem.

HAJ 5037m

 

JAK POWSTAJĄ RADIOFARMACEUTYKI

To dość skomplikowany proces, wymagający zaawansowanych technologii i precyzji, o restrykcyjnych wymaganiach jakościowych, radiofarmaceutyki produkują jedynie wysoko wyspecjalizowane firmy. Produkcja składa się z dwóch kroków. W pierwszym musi być wyprodukowany krótkożyciowy izotop promieniotwórczy, w drugim następuje przyłączenie radioizotopu do odpowiedniego związku chemicznego, by uzyskać wymagany radiofarmaceutyk. Następnie wyprodukowany materiał przechodzi przez szczegółową kontrolę jakości, z użyciem bardzo czułych, certyfikowanych urządzeń. Dla uzyskania bezpiecznego, stabilnego, sterylnego, wytworzonego w sposób niezawodny i powtarzalny radiofarmaceutyku, niezbędna jest wysoko wykwalifikowana kadra, pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny i praca wg międzynarodowych standardów wytwarzania, co potwierdza uzyskiwanie certyfikatów instytucji nadzoru farmaceutycznego.

 

HAJ 5117 2m2

 

Ponieważ znaczniki ze swej natury mają bardzo krótki okres trwałości, ich produkcja, transport i podanie następuje w krótkim i precyzyjnie określonym czasie, dlatego znaczniki transportowane są z miejsca produkcji do pracowni PET/CT lub PER/MR specjalizowanymi uprzywilejowanymi samochodami poruszającymi się jak karetki pogotowia lub samolotami.

 

PRACUJEMY DLA PRZYSZŁOŚCI

Synektik Pharma produkuje radiofarmaceutyki w Polsce i dystrybuuje je w kraju oraz za granicą.

W utworzonym przez Synektik Centrum Badawczo-Rozwojowym, we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, trwają prace nad nowymi znacznikami do badań PET, bo to one są przyszłością medycznej diagnostyki izotopowej.

 

Produkt

Opis

Ulotka dla pacjenta

IASON Efdege® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
EFDEGE® 1 GBq/ml

IASOflu®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
IASOflu® 2 GBq/ml

IASOcholina®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego

IASOcholine® 1 GBq/ml

IASOdopa® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej *
IASOdopa® 0,3 GBq/ml *

 IASOglio® 

Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów *
IASOglio® 2 GBq/ml *

Glunektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
 Glunektik® 2 GBq/ml

Fluorocholine (18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
 Fluorocholine (18F) Synektik® 1 GBq/ml

Fludeoxyglucose
(18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
Fludeoxyglucose
(18F) Synektik®
200-2200 MBq/ml

MonFCH® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
MonFCH®
910-3415 MBq/ml

GalliaPharm®
generator
radionuklidu
 

Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radiofarmaceutyków (np. znakowanych peptydów)
GalliaPharm®
0,74-1,85 GBq,

generator radionuklidu 

Natrii fluoridum (18F) Synektik® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
Natrii fluoridum (18F) Synektik®
2.0 GBq/ml

 Objaśnienia:

* Produkty IASOdopa® oraz IASOglio® są dostępne tylko w imporcie docelowym.

 

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>