Radiofarmaceutyki

Dla lekarza

Wskazania do stosowania 

 


Produkt


Opis

Charakterystyka produktu
leczniczego

IASON Efdege® 

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
EFDEGE® 1 GBq/ml

IASOflu®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
IASOflu® 2 GBq/ml

IASOcholine®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
IASOcholine®
1 GBq/ml

IASOdopa® *

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej
IASOdopa®
0,3 GBq/ml

IASOglio® *

Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów
IASOglio® 2 GBq/ml

GalliaPharm® generator radionuklidu

Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radioznaczników (np. znakowanych peptydów)
GalliaPharm® 0,74-1,85 GBq, generator radionuklidu

 Glunektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
Glunektik® 1 GBq/ml

Fluorocholine (18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
 Fluorocholine 
(18F) Synektik® 
1 GBq/ml

 Fludeoxyglucose (18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych 
 Fludeoxyglucose (18F) Synektik® 
200-2200 MBq/ml

    MonFCH®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
MonFCH® 910-3415 MBq/ml

 Natrii fluoridum (18F) Synektik®

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
Natrii fluoridum (18F) Synektik® 
2,0 GBq/ml

 

Objaśnienia:

* Produkty IASOdopa® oraz IASOglio® są przeznaczone tylko na import docelowy.

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>