Radiofarmaceutyki

Dla lekarza

Wskazania do stosowania 

 


Produkt


Opis

Charakterystyka produktu
leczniczego

Axumin

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce wznowy raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn z podejrzeniem wznowy nowotworu w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA)
Axumin 1600 MBq/ml lub 3200 MBq/ml

 Fludeoxyglucose (18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej, a także w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych 
 Fludeoxyglucose (18F) Synektik
200-2200 MBq/ml

Fluorocholine (18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
 Fluorocholine 
(18F) Synektik
1 GBq/ml

GalliaPharm generator radionuklidu

Umożliwia pozyskiwanie galu-68 stosowanego do otrzymania radioznaczników (np. znakowanych peptydów)
GalliaPharm 0,74-1,85 GBq, generator radionuklidu

 Glunektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i neurologicznej oraz w przebiegu chorób zakaźnych i zapalnych
Glunektik 1 GBq/ml

IASOdopa *

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce onkologicznej i neurologicznej
IASOdopa
0,3 GBq/ml

IASOglio *

Znacznik stosowany w obrazowaniu czynnościowym w schorzeniach narządów lub tkanek, charakteryzujących się zwiększonym zużyciem aminokwasów
IASOglio 2 GBq/ml

MonFCH

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce przerzutów do kości raka prostaty oraz w diagnostyce raka wątrobowokomórkowego
MonFCH 910-3415 MBq/ml

 Natrii fluoridum (18F) Synektik

Znacznik przeznaczony do badań obrazowych PET w diagnostyce obszarów o nieprawidłowej aktywności kościotwórczej
Natrii fluoridum (18F) Synektik
2,0 GBq/ml

 

Objaśnienia:

* Produkty IASOdopa oraz IASOglio są przeznaczone tylko na import docelowy.

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>