Radiofarmaceutyki

Dla lekarza

 

Wskazania do stosowania

 

Produkt

Wskazania do stosowania

IASON Efdege®

.pdf

IASOflu®

.pdf

IASOcholine®

.pdf

IASOdopa®

.pdf

IASOglio®

.pdf

Generator galowy

.pdf

Glunektik® 

 pdf

 Fluorocholine (18F) Synektik®

pdf 

Fludeoxyglucose (18F) Monrol® 

 pdf

MonFCH® 

 pdf

 

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych produktów leczniczych znajduje się w sekcji: Produkty.