Onkologia

Farmacja onkologiczna

APOTECA chemo

System robotyczny do automatycznego przygotowywania dożylnych leków stosowanych w terapiach antynowotworowych

 

Produkowany przez włoską firmę Loccioni system APOTECA chemo jest najnowocześniejszym rozwiązaniem tego typu na świecie i pozwala na automatyzację procesu przygotowywania leków cytostatycznych stosowanych w chemioterapii. 

Sunektik logo Loccioni2

Wykorzystując zapisane w systemie receptury leków oraz wytyczne dotyczące ich dozowania APOTECA chemo samodzielnie sporządza cytostatyki. W oparciu o metody wolumetryczną i grawimetryczną system robotyczny precyzyjnie dawkuje produkt finalny do dedykowanych pojemników, takich jak kroplówki, strzykawki czy pompy infuzyjne.

Cechy systemu robotycznego APOTECA chemo:

  • Automatyzacja całego procesu przygotowania leków do chemioterapii
  • Pełna kontrola nad procesem produkcji na każdym jego etapie
  • Prosta i łatwa obsługa zleceń priorytetowych
  • Zmniejszenie zużycia substancji aktywnych oraz rozpuszczalników i precyzyjne ich dozowanie
  • Ograniczenie ryzyka błędów ludzkich
  • Otwarta platforma akceptująca komponenty większości czołowych producentów
  • Zmniejszenie ryzyka narażenia personelu i środowiska na toksyczne działanie preparatów

Firma Synektik jest wyłącznym dystrybutorem APOTECA chemo w Polsce.

 

Synektik Apoteca chemo2