Detekcja węzłów wartowniczych

Węzły wartownicze w nowotworach piersi, skóry, twarzy i szyi

Leczenie nowoczesne, leczenie małoinwazyjne piersi jest możliwe w wielu przypadkach klinicznych. Warunkiem koniecznym jest wczesna diagnostyka piersi, poprzez wykorzystanie wszystkich, możliwie dostępnych metod badań mających na celu jak najszybsze wykrycie zmian patologicznych w piersiach. Jeśli wykryta zmiana o charakterze nowotworowym jest widoczna jedynie w badaniu obrazowym (z wykorzystaniem obrazowania USG lub mammograficznego) możliwe są zazwyczaj terapie leczenia małoinwazyjnego piersi, leczenia oszczędzającego.


Jednym z kluczowych zadań jest również możliwość zaoszczędzenia tkanek i nie usuwania węzłów chłonnych z obszaru, w którym występuje zmiana nowotworowa. Im wcześniej wykryta jest zmiana nowotworowa w piersi, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wystąpiły przerzuty do węzłów chłonnych.


Metodą pozwalającą na ocenę węzłów chłonnych, w obszarze zmiany nowotworowej, jest biopsja węzłów chłonnych zwana biopsją węzłów wartowniczych.


Węzeł wartowniczy to węzeł chłonny, który jest pierwszym na drodze naczynia limfatycznego biegnącego od strony zmiany nowotworowej. Cechą szczególną jest, że węzeł wartowniczy nie musi być węzłem chłonnym najbliżej położonym zmiany nowotworowej. Dlatego też niezwykle ważnym jest rzetelna ocena węzła wartowniczego w celu jego resekcji.


Metody wykrywania węzła wartowniczego :

1)     Biopsja węzła wartowniczego ( Sentinel Lymph Node Biopsy- SLNB)

2)     Znakowanie barwnikiem koloidalnym transportowanym lymfą

3)     Znakowanie koloidem znakowanym izotopem radioaktywnym ( zazwyczaj technet Tc99m)

4)     Znakowanie koloidem ferromagnetycznym


W standardzie postępowań diagnostycznych, zazwyczaj używana jest metoda izotopowa jako najbardziej wiarygodna, często połączona z metodą barwnikową. Jest ona wykorzystywana przy lokalizacji węzłów wartowniczych min: nowotworów piersi, nowotworów skóry ( czerniaków), nowotworów twarzy i szyi.


Zabsorbowany przez węzeł wartowniczy koloid radioaktywny poddawany jest mapowaniu i detekcji przy użyciu limfoscyntygrafii lub za pomocą ręcznej śródoperacyjnej sondy ( gamma kamery) z czujnikiem detekcji. Wynik przeprowadzonej w ten sposób lokalizacji węzła wartowniczego pozwala na określenie zmian w dwóch płaszczyznach i przeprowadzenie resekcji.