Detekcja węzłów wartowniczych

Przypadek pobrania węzła wartowniczego z nowotworem skóry

 

  • Wstępne skanowanie – obraz 3D

Trójwymiarowy obraz pozwala na szybkie, bezpośrednie zlokalizowanie węzła wartowniczego poprzez zlokalizowanie głębokości węzła pod powierzchnią skóry oraz położenia jego zarysów względem brzegu górnego sondy gamma. Sterowana obrazem resekcja węzłów umożliwia prowadzenie zabiegu w sposób minimalnie inwazyjny.

 

  • Resekcja – wspomagana nawigacją

Zrekonstruowany obraz 3D jest transponowany na wysokorozdzielczym monitorze, co wspomaga operatora w minimalizowaniu zasięgu resekcji i optymalizuje resekcję węzła wartowniczego ( w czasie i przestrzeni). Dokładna trójwymiarowa lokalizacja, dostarczająca informacje min o głębokości położenia węzła wartowniczego – pozwala ograniczyć operatorowi uszkodzenia tkanek zdrowych, pobocznych. Informacja ta jest szczególnie ważna z klinicznego punktu, ponieważ pozwala dokładnie zaplanować przebieg zabiegu u pacjentów z głęboko umiejscowionymi węzłami wartowniczymi lub występującymi w ciągu ( 25% pacjentów z czerniakiem)

 

  • Kontrola jakości –kontrola diagnostyczna na sali operacyjnej

Procedura skanowania loży po resekcji węzła wartowniczego z systemem trójwymiarowej nawigacji pozwala na potwierdzenie przeprowadzenia kompletnej resekcji. System DeclipseSpect® automatycznie dokumentuje przebieg zabiegu poprzez zapisanie obrazów w standardzie DICOM.

 

 wezly10