Detekcja węzłów wartowniczych

DECLIPSE SPECT®

 

 

 

 

Innowacyjny system Declipse spect® to połączenie systemu nawigacji przestrzennej (3D) z zaletami wykorzystania śródoperacyjnej gamma kamery SPECT z wykorzystaniem znakowania koloidem z izopotem radioaktywnym (Tcc99m lub innymi). Obszar skanowania wyznaczony jest za pomocą detektorów, których usytuowanie na narzędziach chirurgicznych, gamma kamerze i wyznaczonym obszarze ciała pacjenta – w pełni kontroluje kamera podczerwieni. Obszar detekcji ognisk wychwytu radioaktywnego uzyskujemy w postaci przestrzennego odwzorowania rozmieszczenia aktywności w cele pacjenta. Przestrzenne dane ( X,Y,Z) badanej zmiany z obszaru badania podlegają fuzji z obrazem pacjenta, którego obraz jest sprzężony z układem nawigacyjnym kamery.

 

 

 

Zalety wykorzystania Declipse spect® w detekcji węzłów wartowniczych:

  •   szybkie, precyzyjne zlokalizowanie ogniska wychwytu znacznika radioaktywnego w trójwymiarowej przestrzeni,
  •   wybór optymalnego, najmniej uszkadzającego dojścia do węzła wartowniczego,
  •   dokładna resekcja węzła wartowniczego z przestrzeni loży i możliwość kontroli strefy resekcji w trójwymiarowej przestrzeni loży w celu potwierdzenia kompletnego zabiegu,
  •   zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia i błędnego rozpoznania węzłów wartowniczych i ryzyka nawrotu
  •   możliwość resekcji zmian ukrytych ( ROLL/RLS) niewyczuwalnych palpacyjnie
  •   monitorowanie zachowawczego etapu leczenia zmian zaznaczonych ziarnami izotopu o długim okresie rozpadu ( np. J-125) i poddanych naświetlaniu lub chemioterapii przed ostateczną resekcją