Detekcja węzłów wartowniczych

DECLIPSE SPECT® W LAPAROSKOPII

 

wezly3

 

Urządzenie Declipse spect ® wykorzystanane w zabiegach laparoskopowych umożliwia operatorowi na śródoperacyjne, trójwymiarowe obrazowanie (3D) położenia węzłów wartowniczych i przeprowadzenie małoinwazyjnej biopsji ( SLND). Wygenerowane trójwymiarowe obrazy radioaktywnie oznaczonych struktur przy użycia technologii SPECT pozwala na opracowanie mapy SLND w trakcie przeprowadzania zabiegu laporokopowego. Dodatkowo DeclipseSpect Viewer® pozwala na przeprowadzenie analizy zdjęć typu PECT/CT lub PET/CT in situ, podczas zabiegu.

 

 

 Obrazowanie hybrydowe w laparoskopii: