Teleradiologia

DYSTRYBUCJA OBRAZÓW

ArPACS WEB to najprostszy sposób zapewnienia dostępu do badań przez przeglądarki internetowe na terenie całej sieci szpitalnej, czyli na oddziałach i lokalizacjach zdalnych (wykorzystanie technologii JAVA nie wymaga wcześniejszej instalacji na komputerze).

Wbudowana przeglądarka obrazów zapewnia podstawowe funkcjonalności, takie jak:

  

  • Przeglądanie obrazów i serii
  • Obroty i odbicia lustrzane
  • Inwersja obrazu (pozytyw/negatyw)
  • Lupa do skalowania badania
  • Pomiary odległości, kątów, regionów zainteresowania (prostokątne, wielokątne, kołowe i eliptyczne)
  • Animacja w przód i w tył również pomiędzy wybranymi obrazami
WEB screen2