Testy genetyczne na SARS-CoV-2

O testach genetycznych SARS-CoV-2

Testy genetyczne (molekularne) pod kątem koronawirusa / COVID-19

Zestaw diagnostyczny do szybkiego wykrywania SARS-CoV-2

Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD

 

Szybkie testy genetyczne (molekularne) do diagnostyki COVID-19 do przeprowadzenia oraz odczytu na dowolnym termocyklerze Real-Time z kanałem detekcji FAM (zielony). Czas całkowity protokołu amplifikacji wynosi 30 minut, jednak średni czas wyniku (ang. Mean Time To Result, MTTR) dla pozytywnych próbek to ok. 20 minut.

Genomtec® SARS CoV-2 RT-LAMP/N to zestaw laboratoryjny CE-IVD służący do przeprowadzenia testów jakościowych wykrywających kwas nukleinowy RNA koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła i nosogardła u osób podejrzanych o chorobę COVID-19. Produkt zawiera kontrole i odczynniki przeznaczone do odwrotnej transkrypcji i amplifikacji kwasu nukleinowego wirusa w reakcji izotermicznej typu LAMP. Jeden zestaw umożliwia przeprowadzenie 50 reakcji (w tym kontrolnych i testowych).

Testy przeznaczone są tylko do użytku profesjonalnego (wyspecjalizowane laboratoria). Synektik nie posiada w swojej ofercie usługi wykonywania testów genetycznych.

Masz pytania? Zadzwoń na numer +48 697 802 241, WYŚLIJ E-MAIL LUB ZAMÓW >>

 

Synektik testy genetyczne koronawirus SARS-CoV-2 Genomtec COVID-19

Zalety testów genetycznych (molekularnych) pod kątem COVID-19 - Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD

•    Krótki czas badania do uzyskania pozytywnego wyniku – 20 minut, dzięki unikalnej technologii izotermalnej

•    Kompatybilny ze standardowym wyposażeniem pracowni diagnostyki molekularnej (sprzęt oraz metoda przygotowania i analizy próbki)

•    Łatwy do stosowania zarówno w dużych jak i niewielkich laboratoriach

•    Zestaw zawiera wszystkie, gotowe do użycia odczynniki

•    Szybki czas dostawy i łatwa dostępność ze względu na produkcję na terenie Polski

•    Wysoka czułość badania - LOD (granica wykrywalności, ang. Limit of Detection) wynosi 147 (95% CI: 112-271) kopii genu/reakcji

Diagnostyka

Pozyskane wyniki pozwalają zidentyfikować obecność RNA SARS-CoV-2 w próbce. Pozytywny wynik uzyskany za pomocą testu diagnostycznego powinien być brany pod uwagę wyłącznie wraz z wywiadem klinicznym pacjenta i innymi wynikami laboratoryjnymi (jeżeli są niezbędne do uzyskania czytelnego obrazu rodzaju infekcji) przy ustalaniu ostatecznego stanu zakażenia.

Unikalna metodologia testów

Testy zawierają zoptymalizowaną kompozycję odczynników, enzymy najwyższej jakości oraz opatentowane przez producenta startery RT-LAMP. Gwarantuje to wykrycie sygnału dla pozytywnych próbek klinicznych w mniej niż 20 minut, przy maksymalnym czasie reakcji wynoszącym 30 minut (w porównaniu do minimum 75 minut dla obecnie dostępnych, najszybszych laboratoryjnych testów RT-PCR).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O METODZIE RT-LAMP >>

Wyrób medyczny do diagnostyki laboratoryjnej

Testy Genomtec® SARS-CoV-2 RT-LAMP/N CE-IVD zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i są zgodne z wymaganiami rejestracyjnymi URPLiMB. Produkt jest przeznaczony do użytku w laboratoriach diagnostyki molekularnej przez wykwalifikowany personel laboratoryjny. Testy nie są sterylne i nie wymagają sterylnego środowiska pracy, natomiast wymogiem jest praca w środowisku komory laminarnej PCR w celu zabezpieczenia kontaminacji krzyżowej obcym materiałem genetycznym.

Synektik nie posiada w swojej ofercie usługi wykonywania testów genetycznych.

Producent

Producentem testów jest polska, innowacyjna firma Genomtec, a Synektik ich autoryzowanym dystrybutorem.

Genomtec logo Synektik2

Masz pytania? Zadzwoń na numer +48 697 802 241, WYŚLIJ E-MAIL LUB ZAMÓW >>