Wpływ na otoczenie

Wpływ działalności Grupy Synektik na środowisko i otoczenie

Działalność operacyjna prowadzona przez Grupę Kapitałową Synektik nie generuje istotnego wpływu na środowisko naturalne. W ramach segmentu produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków Grupa przestrzega rygorystycznych przepisów dotyczących zarządzania surowcami oraz odpadami produkcyjnymi i ich utylizacji.

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Postępowanie Grupy Synektik ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.