Praca u nas

Osoby zainteresowane pracą w Grupie Synektik prosimy o przesłanie CV mailem na adres cv@synektik.com.pl lub faksem (22) 849 80 55.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o ochronie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

Najnowsze oferty pracy:

 

 _______________________________________________________________________________________________________________

Synektik Pharma Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Laborant technik w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Dział: Kontrola Jakości

Miejsce pracy: Kielce

 

Krótka charakterystyka pracy: 

Wykonywanie badań kontroli jakości produktów końcowych, dbanie o sprawność urządzeń laboratoryjnych, przygotowywanie produktu do transportu. udział w badaniach walidacyjnych metod analitycznych. 

Obowiązki:

 • Praca zgodnie z zasadami GMP
 • Wykonywanie badań kontroli jakości produktów radiofarmaceutycznych
 • Prowadzenie rejestru prób badanych w laboratorium Synektik Pharma oraz prób wysyłanych do laboratoriów kontraktowych
 • Pakowanie i przekazywanie prób wytwarzanych radiofarmaceutyków do laboratorium kontraktowego wykonującego badania jałowości
 • Prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu odczynników chemicznych, substancji referencyjnych i innych materiałów niezbędnych do ciągłego funkcjonowania laboratorium kontroli jakości
 • Przeprowadzanie kalibracji urządzeń oraz przeprowadzanie codziennej próby przydatności
 • Opracowywanie dokumentu "Odchylenie w obszarze swojej odpowiedzialności"
 • Realizacja zadań naprawczych i zapobiegawczych
 • Przygotowywanie protokołów walidacyjnych, przeprowadzanie walidacji, sporządzanie raportów podsumowujących badania walidacyjne (rewalidacyjne)
 • Zastępowanie operatorów produkcji w zakresie przygotowywania i wydawania do transportu serii produktu zatwierdzonych do transportu
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przestrzeganie kodeksu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, ochrony mienia i tajemnicy służbowej

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk biologiczno-chemicznych lub pokrewnych

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Dokładność i odpowiedzialność

 • Gotowość do pracy zmianowej

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

 • Pakiet wewnętrznych szkoleń stanowiskowych

 • Przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres: jtowpik@synektik.com.pl (w temacie e-maila wpisując stanowisko) lub złożenie dokumentów aplikacyjnych osobiście w biurze firmy Synektik Pharma w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, do dnia 29 marca 2019 r.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

Aplikując wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Synektik Pharma Sp. z o.o. Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego i kolejnych postępowań rekrutacyjnych.

Proces rekrutacji na nowe miejsce pracy będzie realizowany w poszanowaniu przepisów art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z powyższym wybór pracowników na nowe miejsce pracy prowadzony będzie jedynie w oparciu o kwalifikacje kandydatów wymagane na danym stanowisku pracy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną, tym samym zapewniając wszystkim kandydatom równy dostęp do nowych miejsc pracy. Zasady respektujące politykę równych szans będą obowiązywały w zakresie awansów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia. Decydującymi czynnikami będą posiadane przez pracownika umiejętności i kwalifikacje oraz jakość wykonywanej przez niego pracy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Synektik Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Witosa 31, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod nr telefonu 22 327 09 09. Podane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Po zakończeniu rekrutacji Państwa dane będą przechowywane w terminie do 6 miesięcy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać, ale spowoduje to jednocześnie rezygnację Państwa z udziału w procesie rekrutacji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Clinical Sales Representative

Clinical Sales Representative is responsible for maximizing the utilization of installed Surgical System (da Vinci)

 

Roles & responsibilities:

 • Work with the da Vinci Clinical Sales Manager in developing a sales plan tailored to your local market
 • Become a clinical expert across all primary OR procedures to position yourself as a partner in the development of surgical teams
 • Work with senior hospital staff and key surgeons in the development and execution of a plan to effectively integrate the Surgical system at new customer sites, ensuring ongoing commitment to the system
 • Develop a clinical plan for each surgical team to ensure they are capable of using the system independently within a reasonable time frame
 • Drive utilization of the Surgical System by partnering with surgical teams to review and select appropriate cases and ensure consistent usage of the system
 • Drive continuous expansion of the user base by working with key hospital staff and thought leaders to develop a qualified lead funnel. Regular activities would consist of formal presentations, informal events, and get-togethers
 • Effectively convert high potential leads and drive training activities
 • Drive sales of instruments and accessories through new product introductions and solution selling
 • Responsibly manage administrative tasks: reporting of sales/procedures, outcomes of sales activities, submission of expense reports

Required knowledge, skills and experience:

 • Bachelor’s degree or equivalent experience required
 • Minimum of 5 years of sales experience including 2 or more years in healthcare sales
 • Proven track record in sales, preferably with a surgical device company
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • Ability to travel up to 50%, dependent upon account distribution
 • Fluent in English required (also Polish language)

Preferred knowledge, skills and experience:

 • Success in introducing new technologies to the market is a plus
 • Knowledge of the Operating Room environment preferred
 • A clinical foundation to grow from is preferred

Please send your professional CV to cv@synektik.com.pl to the reference “CSR". 
Your CV should include a statement that you agree to our processing and storing your personal data.