2015/2021 - Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

FEIR Synektik UE EFRR

Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

Synektik SA realizuje niniejszy projekt, będący dofinansowany z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach działalności CBR.

Beneficjent: Synektik SA
Wartość dofinansowania:5 582 376,15 PLN

Projekt finansowany z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020.

 

 

Ogłoszenia

  • 2016/02/08

    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 13/SzŚ/2015

    pobierz
  • 2016/02/08

    Ogłoszenie o wyborze wykonawcy 12/SzŚ/2015

    pobierz