2018/2019 - Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)

fundusze 2

 

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Synektik Pharma w celu opracowania nowych radiofarmaceutyków specjalnych do celowanej diagnostyki onkologicznej i neurologicznej metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR, będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Beneficjent:Synektik Pharma Sp. z o.o. 
Wartość projektu:4 233 748,79 PLN
Wartość dofinansowania:1 548 932,49 PLN

 

Informacje źródłowe znajdują się na oficjalnych stronach Unii Europejskiej i stronach poświęconych PO IR www.poir.gov.pl oraz Ministerstwa Rozwoju www.miir.gov.pl.

Ogłoszenia