INWESTYCJE DOTOWANE

PROJEKTY DOFINANSOWANE

  • 2017/2019 - Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji

  • 2015/2021 - Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)

  • 2015/2018 - Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease

  • 2015 - Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Synektik S.A. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej oraz wdrożenia do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny.

  • 2013/2014 - Uruchomienie CBR do opracowania nowych radiofarmaceutyków w Warszawie

  • 2011/2013 - Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Synektik Spółka Akcyjna poprzez zakup systemu informatycznego klasy CRM oraz sprzętu komputerowego i dodatkowego oprogramowania