Bezpieczeństwo produktów


Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych (radiofarmaceutyki)

e-mail: phv@synektik.com.pl
tel.: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa)
Więcej informacji


Zgłaszanie incydentów medycznych (wyroby medyczne)

e-mail: wyroby@synektik.com.pl