Centrum inwestora

Strategia 2017-2021

Synektik przyjął 31 stycznia 2017 r. nową strategię rozwoju Grupy na lata 2017-2021.

Spółka planuje wykorzystanie zdobytych kompetencji z zakresu inteligentnych, innowacyjnych technologii oraz skoncentrować się na trzech kluczowych, charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii. Jednocześnie Synektik zapowiada rozszerzenie pola działalności z obszaru diagnostyki na obszar terapii, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu ochrony zdrowia. Istotnym elementem strategii jest oczekiwana komercjalizacja innowacyjnego, charakteryzującego się globalnym potencjałem radiofarmaceutyku do diagnostyki chorób serca.


Główne cele operacyjne strategii:

  1. Umocnienie Grupy Synektik na pozycji lidera polskiego rynku dystrybucji urządzeń diagnostycznych oraz produkcji radiofarmaceutyków

  2. Istotne zwiększenie zasięgu geograficznego działalności na wszystkich polach – od krajowego (dystrybucja urządzeń diagnostycznych i do terapii), przez regionalne (produkcja radiofarmaceutyków) i obejmujące całą Europę (systemy IT oraz usługi), po globalne (innowacyjny kardioznacznik)

  3. Uruchomienie całkiem nowych strumieni przychodów, z których na szczególną uwagę zasługują:

3.1. Współpraca z nowymi grupami odbiorców, jakimi są oddziały onkologiczne, kardiologiczne i neurologiczne w krajowych  jednostkach medycznych

3.2. Komercjalizacja innowacyjnego kardioznacznika


Ambicje Synektik w związku z wdrożeniem strategii:

  1. Trzy-czterokrotne zwiększenie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2020/2021 względem średniej marży EBITDA w latach 2014-2016 kształtującej się na poziomie 8 proc.

  2. Osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów w latach 2017-2021 na poziomie 30-40 proc.

  3. Zmiana struktury przychodów tak, aby w 2021 r. sprzedaż z obszaru onkologii, kardiologii i neurologii stanowiła około 90 proc. w strukturze przychodów (wobec ok. 50 proc. w roku 2016)

  4. Zwiększenie udziału eksportu w przychodach Grupy z 2 proc. w roku 2016 do 40-50 proc. na koniec roku obrotowego 2020/2021

 

Dodatkowe materiały:

 

 

 

 

 

 

 

 

 czat z Zarządem Synektik