Centrum inwestora

Raporty okresowe

Wybierz zakres danych:

Wybrany
zakres
danych

Rok

Okres

Zakres

b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg PSR (brak porównywalności); b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT
jedn. 2014 2015 2016 2017 2018
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody tys. zł 29 939.11 25 612.34 14 197.83 34 031.04 65 952.85
Amortyzacja tys. zł -1 061.06 -1 064.30 -501.20 -652.07 -1 062.68
Wynik operacyjny tys. zł 2 105.28 685.18 1 123.43 4 043.98 10 807.41
Wynik EBITDA tys. zł 3 166.34 1 749.49 1 624.63 4 696.05 11 870.10
Wynik brutto tys. zł 2 028.67 592.83 1 119.03 3 939.14 10 631.54
Wynik netto tys. zł 1 111.38 204.72 1 258.06 3 113.48 8 426.52
Skonsolidowany bilans
Aktywa razem tys. zł 106 273.40 104 404.34 91 446.93 115 232.61 156 692.35
Aktywa trwałe razem tys. zł 53 373.67 62 125.38 66 518.81 72 318.85 100 715.66
WNiP tys. zł 10 977.41 21 423.66 28 691.68 36 661.03 46 305.76
Rzeczowe aktywa trwałe tys. zł 41 953.46 37 623.71 35 017.95 33 056.38 47 844.42
Aktywa obrotowe razem tys. zł 52 899.73 42 278.97 24 928.12 42 913.76 55 976.69
Zapasy tys. zł 2 059.96 4 388.96 5 156.24 4 637.39 3 524.89
Należności tys. zł 19 435.78 17 583.35 11 397.47 18 579.84 19 916.31
Środki pieniężne tys. zł 30 770.21 20 105.04 8 082.76 19 516.12 30 490.46
Zobowiązania razem tys. zł 48 464.66 47 857.41 33 812.21 53 512.76 78 712.44
Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 34 344.96 36 144.11 21 112.55 37 942.02 51 375.68
Zobowiązania długoterminowe tys. zł 14 119.70 11 713.29 12 699.66 15 570.74 27 336.76
Analiza wskaźnikowa
Wskaźnik rent. operacyjnej % 7.03 2.68 7.91 11.88 16.39
Wskaźnik rent. EBITDA % 10.58 6.83 11.44 13.80 18.00
Wskaźnik rent. netto % 3.71 0.80 8.86 9.15 12.78
Cena/Zysk % b.d.* b.d.* b.d.* b.d.* b.d.*
b.d. - 2013 - dane dostępne wyłącznie wg PSR (brak porównywalności); b.d. - 2017 - działalność usługowo-serwisowa została zaprezentowana łącznie z segmentem sprzęt diagnostyczny i IT