Archiwalne

2017/05/26

Raport ESPI 7/2017

Korekta numeru raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 26.05.2017

Godz. publikacji: 12:19

Zarząd spółki Synektik S.A. informuje, iż w dniu 26.05.2017 roku został opublikowany raport ESPI o tytule „ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2017” ze złym numerem raportu. Zamiast prawidłowego numeru raportu czyli 6/2017, jako nr raportu ESPI został podany numer 5/2017.

 

Poniżej pełna treść raportu:

 

Zarząd spółki Synektik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28.06.2017 roku, na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2017 roku.