Archiwalne

2014/04/15

Raport ESPI 12/2014 (NewConnect)

Korekta raportu ESPI nr 11/2014

 

Raport ESPI

 

Raport RB-W_ASO

 

Numer: 12/2014
Data sporządzenia: 15-04-2014

 

Spółka: SYNEKTIK S.A.

 

Temat: Korekta raportu ESPI nr 11/2014

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2014 Zarząd Spółki Synektik S.A. informuje, iż w powyższym raporcie omyłkowo nie został załączony projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Synektik S.A., będący załącznikiem do projektu uchwały nr 8 dotyczącej uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.


Projekt uchwały nr 8 wraz z załącznikiem - projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia - został zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

 

Załączniki:

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A.pdf

 

UCHWAŁA nr 8.pdf

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 

15-04-2014 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu