Archiwalne

2011/07/25

Raport EBI 5/2011 (NewConnect)

Wprowadzenie akcji serii A, B i BB do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

5/2011

data dodania

2011-07-25 08:53:22

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Wprowadzenie akcji serii A, B i BB do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Synektik S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2011 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął Uchwałę nr 952/2011, na podstawie której postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Synektik S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
1) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji serii A,
2) 572.000 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii B,
3) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii BB.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu
  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu