Archiwalne

2013/11/20

Raport EBI 43/2013 (NewConnect)

Istotne zdarzenie: uzyskanie zezwolenia na użytkowanie obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków.

 

Raport EBI

 

typ raportu

Raport Current

numer

43/2013

data dodania

2013-11-20 09:54:17

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

 

Istotne zdarzenie: uzyskanie zezwolenia na użytkowanie obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków.

 

Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2013 r. Spółka powzięła informację od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy o uzyskaniu przez spółkę współzależną od Emitenta, Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( dalej: MCMI ) zezwolenia na użytkowanie obiektu wytwarzania radiofarmaceutyków (decyzja nr IVOT/343/U/2013 z dnia 14.11.2013 ).
Jednocześnie Zarząd Synektik S.A. informuje, że zgodnie z powyższą Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Spółka MCMI jest zobowiązana do wykonania w terminie do dnia 14 marca 2014 odwodnienia liniowego miejsc postojowych i separatora.
Wydanie tego zezwolenia kończy wielozadaniowy proces inwestycyjny związany z budową zakładu produkcyjnego wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym zlokalizowanym w Warszawie. 
Obecnie Grupa Kapitałowa Synektik S.A. przystępuje do prac walidacyjnych celem uzyskania zezwolenia na wytwarzanie produktów radiofarmaceutycznych.


Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu