Archiwalne

2014/06/27

Raport EBI 33/2014 (NewConnect)

Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Spółki.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

33/2014

data dodania

2014-06-27 13:27:14

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Spółki

Zarząd Synektik S.A. ( dalej „Spółka” ) informuje, iż w dniu 26.06.2014 weszła w życie uchwała Rady Nadzorczej powołująca następujących członków Zarządu Synektik SA na nową kadencję tj. 

Cezarego Kozaneckiego jako Prezesa Zarządu 
Dariusza Koreckiego jako Wiceprezesa Zarządu


Spółka w załączeniu przedstawia informację dotyczącą kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego w/w członków Zarządu 


Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect w w zw. z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Dokument Informacyjny.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu