Archiwalne

2014/03/19

Raport EBI 12/2014 (NewConnect)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

12/2014

data dodania

2014-03-19 12:14:24

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18.04.2014 roku, na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18.04.2014 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Podstawa prawna:
Paragraf 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" 

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarzadu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu