Archiwalne

2013/05/07

Raport EBI 10/2013 (NewConnect)

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Raport EBI

typ raportu

Raport Current

numer

10/2013

data dodania

2013-05-07 14:19:42

spółka

Synektik Spółka Akcyjna

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu kwartalnego


W nawiązaniu do Raportu EBI nr 1/2013 Zarząd Spółki Synektik S.A. informuje, że zmianie uległy terminy przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok 2012 i skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Synektik za I kwartał roku 2013.

1. Skonsolidowany raport roczny:
Nowa data publikacji wyznaczona została na dzień 10.05.2013
Pierwotna data publikacji wyznaczona była na dzień 09.05.2013

2. Skonsolidowany raport kwartalny:
Nowa data publikacji wyznaczona została na dzień 13.05.2013
Pierwotna data publikacji wyznaczona była na dzień 14.05.2013

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2013 roku przekazane raportem EBI nr 1/2013 z dnia 07.01.2013 nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: 
§6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu

  • Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu