Raporty bieżące

2020

 • 2020/02/20

  Raport ESPI 10/2020

  Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci

 • 2020/02/17

  Raport ESPI 9/2020

  Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

 • 2020/02/10

  Raport ESPI 8/2020

  Zgłoszenie projektu nowej uchwały i zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 2020/02/03

  Raport ESPI 7/2020

  Zgłoszenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej

 • 2020/01/31

  Raport ESPI 6/2020

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 roku.

 • 2020/01/30

  Raport ESPI 5/2020

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 2020/01/22

  Raport ESPI 4/2020

  Informacja o zmianie udziału w akcjach spółki

 • 2020/01/15

  Raport ESPI 3/2020

  Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 roku finansowego 2019

 • 2020/01/13

  Raport ESPI 2/2020

  Wartość backlog i quota log Synekik SA

 • 2020/01/02

  Raport ESPI 1/2020

  Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze