2019

2019/03/01

Raport ESPI 9/2019

Informacja o wyborze biegłego rewidenta

Godz. publikacji: 14:24

Zarząd Synektik SA informuje, że w dniu 01.03.2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, będąc organem uprawnionym na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i § 12 ust. 7 lit. c) Statutu Spółki, uchwałą nr 1 podejmowaną w trybie pisemnym dokonała wyboru firmy CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-336 , ul. Kopernika 34, jako biegłego rewidenta do:

- dokonania przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych Synektik SA i sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Synektik SA sporządzanych za I półrocze roku finansowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku) oraz za I półrocze roku finansowego 2019 (trwającego od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku)

- oraz do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Synektik SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Synektik SA sporządzanych za rok finansowy 2018 (trwający od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku) oraz za rok finansowy 2019 (trwający od 1 października 2019 do 30 września 2020 roku).

Firma CSWP Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-336, przy ul. Kopernika 34,  jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Pliki do pobrania: