2019

2019/03/01

Raport ESPI 8/2019

Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

Godz. publikacji: 07:53

Wartość backlog i quota log Grupy Synektik – aktualizacja

Zarząd Synektik SA (Spółka), w nawiązaniu do informacji przestawionych w pkt 5. I Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Synektik za I kwartał roku finansowego 2018 ( rok finansowy 2018 trwający od 1 października 2018 do 30 września 2019 roku), opublikowanego w dniu 21 lutego 2019 roku, informuje, że łączna wartość kontraktów zawartych w okresie od 1 stycznia 2019 do 28 lutego 2019 roku na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (zawarte umowy) wyniosła 13,8 mln zł.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną i cenotwórczą, ponieważ wartość zawartych umów w okresie od 1 stycznia 2019 do 28 lutego 2019 roku jest wyższa o 20% od wartości aktywnych ofert na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (quota log) na dzień 31 grudnia 2018 roku, podanej w sprawozdaniu finansowym, jak również jest wyższa o ponad 20% od wartości zawartych umów w okresie od 1 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 roku.

Dodatkowo Zarząd informuje, że wartość aktywnych ofert (quota log) na dzień 28 lutego 2019 roku wynosi 7,8 mln zł.

Pliki do pobrania: