2019

2019/08/13

Raport ESPI 23/2019

Podpisanie znaczącej umowy

Godz. publikacji: 12:51

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 22/2019 z 7 sierpnia 2019 roku Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku Spółka zawarła trzy umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku 05-400, przy ul. Batorego 44.

Umowy sprzedaży dotyczą realizacji ofert przedstawionych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. Oprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ. Wartość umowy: 4 567 550 zł netto.

  2. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ. Wartość umowy: 2 506 900 zł netto.

  3. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Wartość umowy: 3 993 150 zł netto.

 W ramach ww. umów Spółka dostarczy na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji sprzęt medyczny, m.in. tomograf, aparaty RTG, mammograf i aparaty USG, a także będzie odpowiedzialna za instalację, prace adaptacyjne i budowlane oraz szkolenia personelu. Realizacja umów dopuszcza częściowe dostawy.

 Suma wartości podpisanych umów wynosi 11 067 600 zł netto. Maksymalny termin realizacji mija 31 maja 2020 roku. Okres gwarancji jakości na prace adaptacyjno-budowlane wynosi 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 Przedmiotowe umowy został uznane przez Zarząd Synektik za istotne, ponieważ suma ich wartości netto przekracza 8 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania.

Pliki do pobrania: