2019

2019/01/24

Raport ESPI 2/2019

Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 2018/2019 r.

Godz. publikacji: 06:59

Synektik SA (Spółka) informuje, że skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Synektik w pierwszym kwartale roku finansowego 2018/2019 (a czwartym kwartale roku kalendarzowego 2018) wyniesie według szacunków 65 500 000 PLN. Oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu za 2017 rok o 92 proc.

Jednocześnie wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszym kwartale roku finansowego 2018/2019 przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku w wysokości 108 795 140 PLN. Jest to o 41 proc. więcej niż skumulowana sprzedaż za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku, która pomniejszona o zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniosła 77 326 181,62 PLN.

Zakładane przez Grupę wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał roku finansowego 2018/2019 są na rekordowym poziomie i zgodne z oczekiwaniami Zarządu Spółki. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Synektik jest w trakcie przygotowywania i zostanie opublikowany 26 lutego 2019 roku.

Pliki do pobrania: