2019

2019/06/05

Raport ESPI 18/2019

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

Godz. publikacji: 07:30

Zarząd Synektik SA zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje o zmianie na dzień 19 czerwca 2019 r. terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 października 2018 do 31 marca 2019 r. roku obrotowego 2018 (trwającego od 1 października 2018 do 30 września 2019 r.).

Pierwotna data publikacji raportu była ustalona na dzień 12 czerwca 2019 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019 z 11 stycznia 2019 r.

Pozostałe terminy oraz informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2019 (oraz modyfikującym go raporcie nr 4/2019 z 14 lutego 2019 r.) nie ulegają zmianie.

Pliki do pobrania: