2019

2019/04/05

Raport ESPI 12/2019

Zakończenie etapu obserwacji pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych

Godz. publikacji: 07:18

 W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 40/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, Zarząd Synektik SA informuje o zakończeniu trzymiesięcznego okresu obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ramach II fazy badań klinicznych.

Nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym. Jednocześnie Spółka informuje, że finalna wersja raportu oczekiwana jest do końca czerwca 2019 roku. 

Rozwój kliniczny kardioznacznika przebiega zgodnie z harmonogramem i Zarząd spodziewa się potwierdzenia punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną ze względu na strategiczne znaczenie projektu kardioznacznika w rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik.

Pliki do pobrania: