2019

2019/03/22

Raport ESPI 11/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2019 roku

Godz. publikacji: 08:12

Zarząd Spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 marca 2019 roku:

Akcjonariusz: MELHUS COMPANY LTD
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA - 2.134.980
Udział w ogólnej liczbie głosów - 25,03%
Udział w liczbie głosów na ZWZA – 85,81 %

Akcjonariusz: Goverment of Norway
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 247.006
Udział w ogólnej liczbie głosów – 2,90%
Udział w liczbie głosów na ŻWZA – 9,93%

Pliki do pobrania: