Raporty bieżące

2019

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 5/2019

  Prognozowany poziom zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Synektik SA na dzień 31 grudnia 2018

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 4/2019

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał roku 2018

 • 2019/02/14

  Raport ESPI 3/2019

  Zawarcie umowy na dofinansowanie prac rozwojowych i przedwdrożeniowych niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny

 • 2019/01/24

  Raport ESPI 2/2019

  Przewidywane wyniki sprzedaży Q1 2018/2019 r.

 • 2019/01/11

  Raport ESPI 1/2019

  Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.