Materiały dla mediów i inwestorów

Komunikaty prasowe

 • 09.08.2019

  Grupa Synektik – 63 proc. wzrost przychodów Grupy, skokowy wzrost powtarzalnej EBITDA

  Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny osiągnął w III kwartale 2018 roku finansowego (1.04.2019-30.06.2019) 16,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 2,2 mln zł powtarzalnej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych). O dynamicznym wzroście przychodów przesądziło podwojenie sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, przy 24 proc. wzroście przychodów segmentu radiofarmaceutyków.

 • 19.06.2019

  Grupa Synektik – podwojona sprzedaż, blisko 170% wzrost powtarzalnej EBITDA

  Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny osiągnął w I półroczu 2018 roku obrotowego (1.10.2018-31.03.2019) rekordowe 84,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (100% wzrost rdr.), wypracowując 15,3 mln zł powtarzalnej EBITDA, tj. oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych (wzrost o 169%). Na rekordowy poziom przychodów i powtarzalnych zysków Grupy Synekik złożyły się dynamicznie rosnący segment sprzedaży sprzętu medycznego, wsparty wynikami stabilnie rozwijającego się segmentu radiofarmaceutyków.

 • 09.05.2019

  Grupa Synektik stawia na robotykę medyczną i wprowadza na polski rynek robota APOTECA chemo

  Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny poszerzył swoją ofertę o kolejny robotyczny produkt – system APOTECA chemo, służący do automatycznego przygotowywania dożylnych leków stosowanych w terapiach antynowotworowych. APOTECA chemo pozwala na ograniczenie kosztów produkcji cytostatyków oraz minimalizację ryzyka typowego dla ręcznego ich sporządzania, w tym ekspozycji farmaceutów na wpływ niebezpiecznych substancji.

   

 • 28.02.2019

  Synektik dostarczy system da Vinci dla krakowskiego Szpitala na Klinach

  Synektik podpisał umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci® dla wysokospecjalistycznego kompleksu medycznego, Szpitala na Klinach w Krakowie. Umowa obejmuje dostawę i montaż robota chirurgicznego oraz opiekę serwisową dla urządzenia. Szpital na Klinach zamierza wykorzystywać innowacyjny system chirurgiczny przy zabiegach urologicznych i ginekologicznych. 

 • 21.02.2019

  Grupa Synektik – rekordowe przychody i zyski

  Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny osiągnął  w IV kwartale 2018 roku kalendarzowego (I kw. nowego roku finansowego) 66,0 mln zł skonsolidowanych przychodów (94% wzrost rdr.), wypracowując 11,9 mln zł EBITDA (wzrost o 153%) i 8,4 mln zł zysku netto (wzrost o 171%). To najlepszy wynik w dotychczasowej historii giełdowej spółki. O rekordowym poziomie przychodów i zysków przesądził dynamiczny wzrost sprzedaży sprzętu medycznego, wsparty wynikami stabilnie rosnącego segmentu radiofarmaceutyków.  

 • 24.01.2019

  Rekordowy kwartał Grupy Synektik

  Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny według wstępnych szacunków zakończył I kwartał roku finansowego 2018/2019 (IV kw. 2018 roku kalendarzowego) z około 65,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. To o 92% więcej niż wyniosły przychody w IV kwartale 2017 r. Najwyższy w historii giełdowej spółki wynik został osiągnięty dzięki skokowemu wzrostowi sprzedaży segmentu dostaw sprzętu i rozwiązań IT, przy stabilnie rosnącej sprzedaży radiofarmaceutyków.

 • 21.11.2018

  Synektik dostarczy system da Vinci® do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku

  Giełdowa spółka podpisała umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci® do Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Wartość kontraktu to 11,4 mln zł netto. Umowa obejmuje dostawę i montaż robota chirurgicznego, szkolenia personelu szpitala oraz opiekę serwisową urządzenia. System da Vinci® w białostockim szpitalu będzie wykorzystywany m.in. w chirurgii onkologicznej, zwłaszcza w urologii i chirurgii jamy brzusznej.

 • 15.11.2018

  Synektik zwiększa sprzedaż i zyski

  Giełdowy producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zakończył miniony kwartał z 24,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 11,5 mln zł w III kwartale 2017 r. EBITDA Synektik wzrosła r/r o 81%, do 2,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 0,8 mln zł (55% wzrost r/r). Na skokowy wzrost wyników złożyły się m.in. korzyści ze sfinalizowanej w pierwszej połowie roku akwizycji firmy Monrol Poland, konkurenta na rynku radiofarmaceutyków, jak i rosnąca sprzedaż sprzętu medycznego, związana m.in. z poszerzeniem oferty Grupy o urządzenia do terapii medycznej.

 • 13.11.2018

  Synektik zaopatrzy Medicover w system da Vinci®

  Synektik podpisał z Medicover Sp. z o.o. umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci®. Zgodnie z umową nowoczesny robot chirurgiczny trafi do wielospecjalistycznego Szpitala Medicover w Warszawie. Giełdowa spółka dostarczy system da Vinci® wraz z autoryzowanymi narzędziami, a także przeszkoli personel placówki i obejmie urządzenie opieką serwisową. Największy prywatny szpital w Polsce zamierza wykorzystywać da Vinci do przeprowadzania zabiegów z zakresu ginekologii, urologii i chirurgii ogólnej.

 • 15.10.2018

  Synektik dostarczy robota da Vinci® do Wielkopolskiego Centrum Onkologii

  Giełdowa spółka podpisała umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci® dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Wartość umowy to 12,9 mln zł netto. Umowa obejmuje dostawę robota chirurgicznego, jak również szkolenia personelu szpitala i opiekę serwisową dla urządzenia. Poznański szpital onkologiczny jest pierwszą w Polsce publiczną placówką posiadającą najnowocześniejszy, objęty autoryzowaną opieką serwisową i szkoleniową robot chirurgiczny od Synektik.

 • 21.08.2018

  Synektik dostarczy robota da Vinci® dla Szpitala Mazovia

  Grupa Synektik podpisała umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci® dla NZOZ Szpital Mazovia. Tym samym działająca na warszawskim Ursynowie placówka stanie się pierwszym prywatnym szpitalem w Polsce posiadającym autoryzowanego, profesjonalnie serwisowanego robota chirurgicznego wyprodukowanego przez globalnego lidera – Intuitive Surgical.

 • 04.08.2018

  Synektik zwiększa sprzedaż i wzmacnia fundamenty pod dalszy rozwój biznesu

  Giełdowy producent radiofarmaceutyków oraz dystrybutor sprzętu medycznego wypracował w minionym kwartale 10,1 mln zł skonsolidowanych przychodów (5% wzrost rdr.), odnotowując 2,7 mln zł EBITDA (1,1 mln zł rok wcześniej) i 1,6 mln zł zysku netto (0,2 mln zł w II kw. 2017 r.). Synektik zakończył kwartał z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków i skokowym wzrostem portfela zamówień w segmencie sprzedaży sprzętu medycznego oraz rozwiązań IT.

 • 18.07.2018

  Synektik zrewolucjonizuje polską służbę zdrowia

  Intuitive Surgical, lider globalnego rynku robotycznych technologii wspierających zabiegi chirurgiczne, producent systemu da Vinci®, oraz Synektik, wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków oraz urządzeń stosowanych w diagnostyce i terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii, zawarły umowę o współpracy w zakresie sprzedaży, na polskim rynku, robotów chirurgicznych da Vinci®. Na mocy umowy Synektik został wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów da Vinci® i będzie odpowiadał m.in. za sprzedaż i serwis robotów, instrumentów i akcesoriów do ww. urządzeń.

 • 18.07.2018

  Synektik będzie produkować i sprzedawać radioznacznik Axumin®

  IASON sp. z o.o., wchodzący w skład giełdowej grupy  producent i dystrybutor radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) porozumiał się z Blue Earth Diagnostics Ltd, wiodącą firmę z branży diagnostyki molekularnej, w sprawie wprowadzenia na polski rynek radioznacznika Axumin® (fluciclovine 18F), stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Na mocy porozumienia w zakładzie w Mszczonowie jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja Axumin, a IASON będzie wyłącznym dostawcą radioznacznika na polskim rynku.

 • 02.02.2018

  Skokowy wzrost wyników i doskonałe perspektywy Synektik

  Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – zanotował w czterech kwartałach 2018 r. 4,09 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 278 proc. r/r. Skokowy wzrost zysku to m.in. efekt konsekwentnej, dwucyfrowej dynamiki wzrostu segmentu radiofarmaceutyków oraz uruchomienia przez ośrodki medyczne przetargów związanych z odblokowaniem projektów unijnych z perspektywy 2014-2020.

 • 27.07.2017

  Synektik rozpocznie nabór pacjentów na potrzeby bada nia klinicznego II fazy kardioznacznika

  Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący w regionie Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjny producent i dostawca inteligentnych produktów stosowanych w onkologii, kardiologii i neurologii – otrzymał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania klinicznego II fazy z innowacyjnym w skali światowej radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI) („kardioznacznik”) znajdującego zastosowanie w diagnostyce choroby wieńcowej. Badania tej fazy prowadzone będą w polskich ośrodkach badawczych i weźmie w nich udział kilkudziesięciu pacjentów. Całość kosztów badania finansowana będzie w ramach prestiżowego grantu Horyzont 2020. Zakończenie II fazy umożliwi w opinii Spółki rozpoczęcie procesu komercjalizacji poprzez ewentualne  podpisanie umowy partneringowej.


 • 31.01.2017

  Synektik prezentuje nową strategię i zapowiada dynamiczny wzrost skali biznesu

  Synektik – notowany na głównym rynku GPW wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – dzięki istotnemu zwiększeniu skali biznesu we wszystkich segmentach oraz oczekiwanej komercjalizacji innowacyjnego radioznacznika do diagnostyki chorób serca, spodziewa się nawet czterokrotnego wzrostu marży EBITDA wobec średniej z lat 2014-2016 na poziomie 8 proc.

 • 06.06.2016

  Synektik nagrodzony „Kryształową Brukselką”

  Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce otrzymał prestiżową nagrodę „Kryształowej Brukselki 2016”, przyznawaną przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki poprzez realizację projektów przy wsparciu środków unijnych. Synektik zwyciężył w kategorii Zdrowie wśród Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

 • 06.05.2016

  Synektik partnerem Carl Zeiss w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu systemu radioterapii onkologicznej INTRABEAM

  Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce podpisał umowę z Carl Zeiss, renomowanym niemieckim producentem sprzętu optycznego. Na mocy kontraktu Synektik został na terenie Polski przedstawicielem w zakresie dystrybucji i serwisu zaawansowanego technologicznie sprzętu do radioterapii stosowanego w leczeniu nowotworów.

 • 27.01.2016

  Zarząd Synektik szacuje w 2015 r. rekordowe 83,4 mln zł przychodów

  Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce opublikował szacunki wyników w 2015 r. Dane wskazują na wzrost przychodów o 6 proc. r/r do poziomu 83,4 mln zł. Jednocześnie szacowany wynik EBITDA wyniósł 3,8 mln zł wobec 9,3 mln zł rok wcześniej. Synektik oczekuje w 2016 r. istotnej poprawy wyników segmentu produkcji radiofarmaceutyków. Spółka zbliża się do zakończenia I fazy badań klinicznych rewolucyjnego kardioznacznika oraz kontynuuje prace nad aktualizacją strategii rozwoju.

 • 09.12.2015

  Synektik zrealizuje dla Centrum Onkologii w Warszawie kontrakty o wartości 11,3 mln zł.

  Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce podpisał z warszawskim Centrum Onkologii umowy, na podstawie których Synektik dostarczy do placówki rezonans magnetyczny oraz tomograf komputerowy. Ich łączna wartość wyniosła ponad 11,3 mln zł.

 • 24.11.2015

  Synektik otrzymał 15,7 mln zł dotacji z prestiżowego programu unijnego

  Wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce otrzymał dotację na badania i rozwój w ramach unijnego programu Horyzont 2020 w Instrumencie dla MŚP. Przyznane bezpośrednio przez Komisję Europejską (KE) 15,7 mln zł Synektik przeznaczy na finansowanie I i II fazy badań klinicznych innowacyjnego kardioznacznika, w ramach przedstawionego projektu pn. MPIPETrace – Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease. Spółka otrzyma finansowanie bez konieczności posiadania wkładu własnego.

 • 12.11.2015

  Trzeci kwartał 2015 r. rekordowym okresem w historii Synektik

  Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej w Polsce – wypracował w trzecim kwartale 2,5 mln zł zysku netto, czyli o 188 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc. r/r. Grupa wypracowała 40,9 mln zł przychodów – o 98 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2014 r.

  W czwartym kwartale Spółka sfinalizowała formalności związane z wartą 5,6 mln zł dotacją z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dalsze prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem. Zarząd Synektik rozpoczął prace nad uaktualnieniem strategii Spółki.

 • 15.10.2015

  Synektik realizuje nowe projekty w medycynie obrazowej i neurologii

  Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zrealizuje kontrakt o wartości 7,6 mln zł na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch rezonansów magnetycznych. Jednocześnie Synektik buduje kompetencje w innych obszarach rynku ochrony zdrowia. Spółka rozpoczęła współpracę z belgijską firmą bioinformatyczną Imagilys, dzięki której będzie wdrażać na polskim rynku rozwiązania IT stosowane w neurologii.

 • 10.10.2015

  Synektik dostarczy sprzęt dla Szpitala Bródnowskiego

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki
  obrazowej i medycyny nuklearnej – wygrała przetarg i tym samym zrealizuje kontrakt dla Mazowieckiego
  Szpitala Bródnowskiego Sp. z.o.o. w Warszawie na łączną kwotę niemal 21 mln zł netto. Oferta obejmuje
  dostawę specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz
  dostawę pozostałego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali
  operacyjnej. Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
  Rozwoju Regionalnego, Działanie 7.1 „Infrastruktura słuŜąca ochronie zdrowia i Ŝycia”.

 • 25.08.2015

  Grupa Synektik – eksport radioznacznika IASOcholine do Czech i Słowacji

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla
  diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – rozpoczyna dostawy radioznacznika specjalnego
  IASOcholine na teren Czech i Słowacji. Badanie PET-CT z wykorzystaniem radioznacznika Cholina jest
  jedną z najnowocześniejszych metod stosowanych w diagnozowaniu nowotworów takich jak m.in. rak
  prostaty, nerek i gruczołu moczowego. Eksport oferowanych przez Grupę Synektik produktów
  przyczyni się do zwiększenia dochodowości i optymalizacji kosztów wytwarzania oferowanych
  radiofarmaceutyków oraz umocni pozycję Synektik na rynku diagnostyki obrazowej.

 • 18.08.2015

  Grupa Synektik: nowe kontakty o wartości 9,1 mln zł

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – w oparciu o wygrane przetargi zrealizuje kontrakty na dostawę rezonansów magnetycznych dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Umowy będą realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na kwotę ponad 9,1 mln zł.

 • 04.08.2015

  Synektik: ponad 5,58 mln zł dofinansowania na nowy radioznacznik

  Synektik SA – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – otrzymał ponad 5,58 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kontynuację prac rozwojowych w ramach wprowadzania na rynek nowego, innowacyjnego radioznacznika (ammonium salt). Kardioznacznik przeznaczony jest do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET. Całkowity koszt wnioskowanego projektu wynosi około 10,5 mln zł.

 • 15.06.2015

  Synektik: I faza badań klinicznych nad kardioznacznikiem

  Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej – podpisała umowę na rozpoczęcie badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET). Projekt odbywa się w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch Services & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center. Badania kliniczne to drugi etap badań nad preparatem – po zakończonej z sukcesem w styczniu 2015 roku fazie przedklinicznej – niezbędna do uzyskania przez spółkę rejestracji radiofarmaceutyku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), a tym samym na globalną produkcję i dystrybucję kardioznacznika. Na podstawie umowy z izraelską spółką – zawartą w listopadzie 2013 roku – Synektik uzyskał wyłączne prawa do wytwarzania i sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej oraz układu krążenia. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2012 roku aż 31% wszystkich zgonów było spowodowanych chorobami krążenia, co stawia je jako najczęstszą przyczynę śmierci zarówno kobiet, jak i mężczyzn na świecie.

 • 05.05.2015

  Grupa Synektik – dorejestrowanie nowego miejsca wytwarzania radioznacznika IASOcholine

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – otrzymała dla zakładu produkcyjnego w Warszawie pozytywną decyzję dotyczącą dorejestrowania nowego miejsca wytwarzania radioznacznika IASOcholine. Dokument został wydany po przeprowadzonej procedurze wzajemnego uznania przed francuskim ośrodkiem referencyjnym (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante). Tym samym Grupa Synektik stała się pierwszym i jedynym w Polsce podmiotem posiadającym dwa komercyjne zakłady produkcyjne wytwarzające trzy różne zarejestrowane radiofarmaceutyki (IASOEfdege®, IASOflu® oraz IASOocholine®). Dorejestrowanie zakładu, jako miejsca wytwarzania IASOocholine®, jest efektem zakupu na własność czterech radiofarmaceutyków od austriackiej firmy IASON GmbH. Grupa Synektik jest ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto spółka ma prawo wytwarzać i dostarczać wyżej wymienione radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji.

 • 27.02.2015

  Synektik: unijne dofinansowanie produkcji nowego radiofarmaceutyku

  Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej – uzyskała od Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na zakup środków trwałych w ramach projektu uwzględniającego m.in. wdrożenie do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F]fluorocholiny. Kwota dofinansowania – w wysokości 354,5 tys. złotych – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Całkowita wartość projektu objętego unijnym wsparciem wynosi 709,5 tys. złotych.

 • 04.02.2015

  Synektik z sukcesem zakończył przedkliniczną fazę badań nad kardioznacznikiem

  Grupa Synektik – wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej diagnostyce obrazowej – poinformowała, że badania przedkliniczne związane z kardioznacznikem przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET), prowadzone w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center, zostały zakończone pomyślnie. Na podstawie umowy z izraelską spółką – zawartą w listopadzie 2013 roku – Synektik uzyskał wyłączne prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej.

 • 15.12.2014

  Grupa Synektik dostarczy sprzęt za niemal 13 mln zł

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zawarła umowy na dostawę sprzętu diagnostycznego na łączną kwotę 12,7 mln zł. Kontrakty są realizowane w oparciu o Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych, w ramach którego Ministerstwo Zdrowia co roku przeznacza środki na działania profilaktyczne i zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów. W ramach realizacji programu Synektik dostarczy do czterech ośrodków (Zakładu Medycyny Nuklearnej w Tychach, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.): Gamma kamerę SPECT-CT, rezonans magnetyczny oraz tomografy komputerowe.

 • 02.12.2014

  Grupa Synektik – pozytywna decyzja francuskiego ośrodka referencyjnego

  Grupa Synektik – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – otrzymała dla zakładu produkcyjnego w Warszawie pozytywną decyzję dotyczącą dorejestrowania nowego miejsca wytwarzania, produktu leczniczego IASON Efdege®. Dokument został wydany po przeprowadzonej procedurze wzajemnego uznania przed francuskim ośrodkiem referencyjnym (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante). W procedurze uczestniczyły odpowiednie instytucje we wszystkich krajach (14 państw), w których Synektik ma prawo wytwarzania i dostarczania swoich radiofarmaceutyków. W październiku 2014 roku spółka sfinalizowała zakup czterech radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine®) od austriackiej firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi oraz uzyskując prawo do wytwarzania i dostarczania tych radiofarmaceutyków na terytorium Czech i Słowacji. W związku z powyższym w dorejestrowanym warszawskim zakładzie, Iason sp. z o.o. – podmiot zależny od Synektik SA – może rozpocząć produkcję komercyjną posiadanych radiofarmaceutyków.

 • 20.10.2014

  Synektik SA sfinalizował akwizycję technologii i radioznaczników z Austrii

  Synektik SA – wiodący dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – sfinalizował zakup czterech radiofarmaceutyków od austriackiej firmy IASON GmbH, stając się tym samym ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto Grupa Synektik ma prawo wytwarzać i dostarczać w/w radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji. Kwota umowy opiewa na ponad 2,7 mln EUR. Źródłem finansowania transakcji są środki własne spółki oraz kapitał pozyskany z emisji akcji serii E w grudniu 2013 roku.

 • 14.10.2014

  Synektik SA – debiut na rynku regulowanym GPW

  Akcje Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – zadebiutowały na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostało 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 22,40 zł i wzrósł o 1,8% w stosunku do ostatniego zamknięcia na rynku NewConnect. Synektik to 464 spółka notowana na rynku głównym GPW i jednocześnie 20 spółka debiutująca w 2014 roku.

 • 06.10.2014

  Synektik – rozszerzenie umowy z Jagiellońskim Centrum Innowacji

  Synektik SA – wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – rozszerzył umowę z Jagiellońskim Centrum innowacji Sp. z o.o. w Krakowie dotyczącą dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT o dostawę tomografu komputerowego SOMATOF Flash. Łączna kwota umowy opiewa na 14,4 mln zł, a jej realizacja nastąpi w ciągu pięciu miesięcy. W ramach zawartych umów Synektik będzie odpowiedzialny za dostawę urządzeń, instalację oraz szkolenie użytkowników.

 • 02.10.2014

  KNF zatwierdziła prospekt Synektik SA

  KNF zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Synektik SA – wiodącego dostawcy innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej – w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Do obrotu dopuszczonych zostanie 8.529.129 akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,50 zł każda, co stanowi 100% akcji spółki. Wprowadzającym na rynek regulowany GPW jest Trigon DM. Synektik nie prowadzi oferty publicznej – spółka dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013 roku.