Kim jesteśmy

Wyniki finansowe

 

Zestawienie wybranych danych finansowych Spółki za lata obrotowe 2013-2019.

 

Pobierz plik z danymi