Kim jesteśmy

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

 • Synektik-Cezary-Kozanecki-prezes-zarzadu-q.jpg

  Cezary Kozanecki - Prezes Zarządu Synektik SA

  Cezary Kozanecki jest absolwentem studiów wyższych o kierunku weterynaria. W 1986 r. ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego - Akademię Rolniczą w Warszawie.

  Kariera zawodowa Cezarego Kozaneckiego kształtowała się następująco:

  1990 - 1992 - Dyrektor biura w spółce Golden Medical GmbH - oddział w Warszawie
  1993 - 1995 - Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce Elscint Central & Eastern Europe GmbH
  1996 - 1998 - Prezes zarządu spółki Elscint Poland Sp. z o.o.
  1999 - 2001 - Prezes zarządu w spółce Marconi Medical System Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Wspólnik w spółce Synektik Sp. z o.o.
  2001 - 2011 - Prezes zarządu w spółce Synektik Sp. z o.o.

  Cezary Kozanecki pełni funkcję prezesa zarządu emitenta nieprzerwanie od założenia Synektik Sp. z o.o., tj. od dnia 1 października 2001 r., przy czym w Synektik SA pełni funkcję prezesa zarządu od 11 stycznia 2011 r.

 • Synektik-Dariusz-Korecki-wiceprezes-q.jpg

  Dariusz Korecki - Wiceprezes Zarządu Synektik SA

  Dariusz Korecki jest absolwentem studiów wyższych na kierunku finanse i bankowość. W 1997 roku ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W 1998 roku ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Inwestycyjnej na Gdańskiej Akademii Bankowej zorganizowane we współpracy z London Guildhall University, natomiast w 2003 roku Szkołę Biznesu zorganizowaną przez Politechnikę Warszawską oraz London Business School, uzyskując tytuł MBA.

  Kariera zawodowa Dariusza Koreckiego kształtowała się w następujący sposób:

  1996 - 1997 - Analityk papierów wartościowych w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP
  1997 - 1999 - Menedżer inwestycyjny w BIG Finance Sp. z o.o.
  1999 - 2002 - Dyrektor ds. strategii kapitałowej w Techmex SA
  2002 - 2008 - Wiceprezes zarządu w Luxmed Sp. z o.o.
  2008 - 2010 - Prezes zarządu w Health Investment Group Sp. z o.o.
  2011 - 28.06.2017 - Wiceprezes zarządu Synektik SA
  04.12.2017 - obecnie - Wiceprezes zarządu Synektik SA

 • Synektik-Artur-Ostrowski-czlonek-zarzadu-q.jpg

  Artur Ostrowski - Członek Zarządu Synektik SA

  Artur Ostrowski posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektronik) zdobyte na Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Kariera zawodowa Artura Ostrowskiego kształtowała się w następujący sposób:

  1988 - 1989 - Specjalista elektronik w Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Krakowie
  1989 - 1991 - Główny konstruktor w firmie PPUiH abcMED Sp. z o.o.
  1991 - 2004 - Inżynier sprzedaży/ kierownik ds. kluczowych klientów w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2003 - 2005 - Kierownik działu sprzedaży sektora medical solutions w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2005 - 2009 - Dyrektor działu sprzedaży sektora medical solutions w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2009 - 2011 - Dyrektor operacyjny sektora healthcare w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2012 - 2014 - Dyrektor branży obrazowania i terapii (HIM)/ prokurent w firmie Siemens Sp. z o.o.
  2015 - 28.06.2017 – Członek zarządu Synektik SA
  04.12.2017 - obecnie - Członek zarządu Synektik SA

 • Synektik-Pharma-Przemyslaw-Kozanecki-prezes-zarzadu-q.jpg

  Przemysław Kozanecki - Prezes Zarządu Synektik Pharma

  Przemysław Kozanecki posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym związane z zarządzaniem i rozwojem produktów, a także budowaniem strategii sprzedaży. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Iason Sp. z o.o., która została przekształcona w 2018 roku w Monrol Poland Ltd Sp. z o.o., a następnie w Synektik Pharma Sp. z o.o.

Schemat Organizacyjny Zarządu Synektik SA

Synektik SA struktura organizacyjna zarzadu

Rada nadzorcza Synektik SA

 • Mariusz Książek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Mariusz Książek posiada wykształcenie wyższe prawnicze - w 2003 roku ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Od czerwca 2017 r. wchodzi w skład Rady Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

  1996 - 2010; 2012 - obecnie - Prezes zarządu Marvipol Sp. z o.o. (następnie Marvipol SA, obecnie: British Automotive Holding SA)
  2010 - 2012 - Przewodniczący rady nadzorczej Marvipol SA (obecnie: British Automotive Holding SA)
  2012 - obecnie - Prezes zarządu British Automotive Polska SA
  2014 - obecnie - Wspólnik MK Holding S.A.R.L.
  2014 - 2015 - Przewodniczący rady nadzorczej Marvipol Development SA
  2014 - obecnie - Prezes zarządu Książek Holding Sp. z o.o.
  2015 - obecnie - Prezes zarządu Marvipol Development SA

  W okresie od 1996 roku Mariusz Książek pełnił lub pełni do chwili obecnej funkcje m.in. w zarządach innych, niż wymienione powyżej, spółek z Grupy Kapitałowej British Automotive Holding SA (dawniej Marvipol SA) oraz Grupy Kapitałowej Marvipol Development SA.

  W spółce emitenta Mariusz Książek funkcję członka rady nadzorczej pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • Wiesław Łatała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  Wiesław Łatała w roku 1990 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Wiesław Łatała jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Wiesław Łatała pełni od 16 października 2017 r.

 • Sawa Zarębińska - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Sawa Zarębińska jest absolwentką studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1993 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz w 1993 roku została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

  Kariera zawodowa Sawy Zarębińskiej kształtowała się następująco:

  2011 - obecnie – Przewodnicząca rady nadzorczej w spółce Appiled Medical Science SA
  2013 - obecnie - Członek rady nadzorczej w spółce Ameds Centrum Sp. z o.o.
  2011 - obecnie - Wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o.
  2011 - 2014 – Prezes zarządu Biogene Sp. z o.o.
  2011 - 05.04.2018 - Przewodnicząca rady nadzorczej w spółce Synektik SA

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej Sawa Zarębińska pełni od 10 kwietnia 2018 r.

 • Piotr Chudzik – Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Chudzik ma ponad 25-letnie doświadczenie w finansach korporacji oraz bankowości inwestycyjnej w Polsce oraz Centralnej i Wschodniej Europie. Jest Partnerem Zarządzającym w Trigon Investment Banking od 2013 r. W przeszłości pracował jako Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę w Nomura International oraz Wiceprezes i Dyrektor ds. Bankowości Inwestycyjnej w Deutsche Bank, Bankers Trust, NatWest Markets oraz Hambros Bank w Londynie i w Warszawie.

  Piotr Chudzik uzyskał tytuł Master of Business Administration w R. Ivey Business School na Uniwersytecie Western Ontario w London, Kanada oraz tytuł magistra ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim.

  Piotr Chudzik zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

  W spółce emitenta funkcję członka rady nadzorczej pełni od 9 listopada 2016 r.

 • Dariusz Daniluk - Członek Rady Nadzorczej

  Dariusz Daniluk jest absolwentem studiów wyższych na kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest uczestnikiem wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, między innymi z dziedziny bankowości, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

  Kariera zawodowa Dariusza Daniluka kształtowała się następująco:

  2019 - obecnie – Prezes zarządu Idea Money SA
  2018 - 2019 - Członek zarządu Idea Bank SA
  2016 - 2018 – Doradztwo w zakresie zarządzania i finansów (działalność gospodarcza)
  2014 - 2016 – Wiceprezes, a następnie prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska SA
  2011 - 2013 – Prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  2008 - 2011 – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny między innymi za problematykę stabilności finansowej oraz audytu wewnętrznego
  2002 - 2008 – Dyrektor departamentu audytu wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim
  2000 - 2002 – Dyrektor departamentu nadzoru wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej SA
  1989 - 2000 – współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, m.in. jako zastępca dyrektora departamentu zagranicznego oraz doradca prezesa NBP

  Obecnie jest również niezależnym członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych British Automotive Holding SA oraz Altus TFI SA.

  W spółce emitenta Dariusz Daniluk pełni funkcję członka rady nadzorczej od 3 marca 2020 r.