Aktualności

15-11-2018

Synektik zwiększa sprzedaż i zyski

Giełdowy producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zakończył miniony kwartał z 24,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 11,5 mln zł w III kwartale 2017 r. EBITDA Synektik wzrosła r/r o 81%, do 2,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 0,8 mln zł (55% wzrost r/r). Na skokowy wzrost wyników złożyły się m.in. korzyści ze sfinalizowanej w pierwszej połowie roku akwizycji firmy Monrol Poland, konkurenta na rynku radiofarmaceutyków, jak i rosnąca sprzedaż sprzętu medycznego, związana m.in. z poszerzeniem oferty Grupy o urządzenia do terapii medycznej.

- Osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju Grupy Synektik. Konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynku radiofarmaceutyków oraz poszerzenie oferty urządzeń medycznych o nowe produkty zaowocowało skokowym wzrostem sprzedaży i więcej niż obiecującymi perspektywami dla rozwoju biznesu Grupy w kolejnych okresach – komentuje Cezary Kozanecki, prezes Synektik SA.

Przychody segmentu produkcji radiofarmaceutyków (bez sprzedaży wewnętrznej) wzrosły w III kwartale o 14% r/r, do rekordowych 5,7 mln zł. Aż o 30% r/r, do 1,8 mln zł zwiększyła się w minionym kwartale sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, przesądzając o skokowej poprawie wyników. Korzystny wpływ na wyniki III kwartału miała zakończona w lipcu br. reorganizacja procesu produkcji radiofarmaceutyków w ramach Grupy. - Przeniesienie produkcji wyrobów radiofarmaceutycznych charakteryzujących się największym popytem do nowego zakładu w Mszczonowie, przejętego w I połowie 2018 r. w ramach akwizycji firmy Monrol Poland, pozytywnie wpłynęło na rentowność produkcji radiofarmaceutyków. Dodatkowo krok ten umożliwił pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych ośrodka Grupy w Warszawie na potrzeby Centrum Badań Klinicznych, realizującego atrakcyjną finansowo produkcję innowacyjnych radiofarmaceutyków wykorzystywanych do badań klinicznych na rzecz podmiotów trzecich – komentuje Dariusz Korecki, wiceprezes i CFO Synektik.

W segmencie sprzedaży urządzeń medycznych, rozwiązań informatycznych oraz działalności usługowej  III kwartał przyniósł aż 191% wzrost sprzedaży r/r, do 19,07 mln zł. O skokowym wzroście przychodów przesądziła ekspansja Grupy w segmencie dostaw sprzętu do terapii, jak również zauważalne ożywienie na rynku, związane z inwestycjami realizowanymi przy wykorzystaniu środków wspólnotowych. Kluczowy wpływ na wypracowane wyniki miało poszerzenie oferty o systemy robotyczne da Vinci® i rozliczenie sprzedaży pierwszego z nich w minionym kwartale. – Obserwujemy rosnące zainteresowanie systemami da Vinci®. W IV kwartale br. sfinalizowaliśmy już sprzedaż dwóch robotów chirurgicznych i uczestniczymy obecnie w kolejnym postępowaniu przetargowym. Prowadzimy również rozmowy z kilkoma innymi publicznymi i prywatnymi ośrodkami medycznymi zainteresowanymi zakupem tego innowacyjnego systemu. Specyfika rozwiązania da Vinci wymaga dostaw autoryzowanych narzędzi oraz profesjonalnego wsparcia szkoleniowego i serwisowego. W efekcie oznacza to wieloletnią współpracę z nabywcą, który tym samym gwarantuje pacjentom najwyższy poziom oferowanej usługi medycznej – podsumowuje Cezary Kozanecki.