Akcje i akcjonariat

Polityka dywidendowa

Synektik nie przyjął polityki dywidendowej. W latach 2011-2017 Spółka nie wypłacała dywidendy inwestując wypracowane dochody w dalszy rozwój firmy, w tym w strategiczne projekty badawczo-rozwojowe. W okresie najbliższych kilku lat Zarząd każdorazowo będzie uzależniał wystąpienie, do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy, od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej.