Akcje i akcjonariat

Polityka dywidendowa

Synektik nie przyjął polityki dywidendowej. W latach 2011-2018 Spółka nie wypłacała dywidendy inwestując wypracowane dochody w dalszy rozwój firmy, w tym w strategiczne projekty badawczo-rozwojowe. W okresie najbliższych kilku lat Zarząd każdorazowo będzie uzależniał wystąpienie, do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wypłatę dywidendy, od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Synektik podjęło decyzję o wypłacie pierwszej w historii Spółki dywidendy w wysokości 3,07 mln zł, co stanowiło 0,36 zł na akcję. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 10 marca 2020 r., a termin jej wypłaty na 17 marca 2020 r.