Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
KSIĄŻEK HOLDING Sp. z o.o. kontrolowana pośrednio przez Mariusza Książek 2 229 056 26,13 % 2 229 056 26,13 %
MELHUS COMPANY LTD 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
Pozostali 4 165 093 48,84 % 4 165 093 48,84 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %