Akcje i akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ
MARIUSZ KSIĄŻEK i podmioty od niego zależne 2 229 056 26,13 % 2 229 056 26,13 %
MELHUS COMPANY LTD 2 134 980 25,03 % 2 134 980 25,03 %
VALUE FIZ 569 274 6,67 % 569 274 6,67 %
NN Investment Partners TFI 430 842 5,05 % 430 842 5,05 %
Pozostali 3 164 977 37,12 % 3 164 977 37,12 %
Suma: 8 529 129 100,00 % 8 529 129 100,00 %