Aktualności

24.02.2021

Synektik zwiększa zyski dzięki innowacyjnym produktom

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny zakończył I kwartał 2020 roku finansowego z 45% wzrostem zysku netto, do 3,6 mln zł. Powtarzalna EBITDA Grupy Synektik (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych), wzrosła w minionym kwartale o prawie 18%, do 6,8 mln zł. Motorem wzrostu zysków Synektik była sprzedaż zaawansowanego sprzętu medycznego.

Ze względu na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na niektóre z obszarów działalności przychody Grupy Synektik w I kwartale trwającym od 1 października do 31 grudnia 2020 r. wyniosły 34,1 mln zł, wobec 37,6 mln zł rok wcześniej. Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej korzystna struktura sprzedaży (wyższy udział produktów wysokomarżowych) oraz niższe koszty operacyjne zaowocowały wyższą rentownością biznesu i wzrostem zysku operacyjnego (31%, do 4,32 mln zł), EBITDA i zysku netto.

- Miniony kwartał był już piątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem powtarzalnej EBITDA Grupy. Biorąc pod uwagę niesprzyjające prowadzeniu biznesu warunki zewnętrzne, wypracowane przez Grupę wyniki stanowią kolejne potwierdzenie efektywności modelu biznesowego Grupy oraz zasadności dywersyfikacji źródeł jej dochodów. Zakładamy, że pomimo wciąż trudnej sytuacji epidemiologicznej w skali całego roku dostarczymy naszym akcjonariuszom wielu powodów do inwestycyjnej satysfakcji – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik SA.

Motorem napędowym Grupy w minionym kwartale był segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług, który zakończył okres z 46% wzrostem EBITDA, do 6,3 mln zł. Wzrost rentowności segmentu to zasługa wyższej sprzedaży najbardziej innowacyjnych z będących w ofercie Grupy produktów, w tym systemów i akcesoriów do systemów robotyki chirurgicznej oraz sprzętu do radioterapii. W minionym kwartale Synektik pozyskał do realizacji zlecenia o wartości 23,5 mln PLN (wobec 20,0 mln zł rok wcześniej), a pod koniec grudnia br. miał otwarte projekty sprzedażowe o wartości 49,4 mln PLN (30,7 mln PLN rok wcześniej), z których istotna część już w nowym kwartale zakończyła się zawarciem umowy (m.in. sprzedaż systemu da Vinci dla wojewódzkiego szpitala w Gorzowie Wielkopolskim). Miniony kwartał był również rekordowym pod względem liczby zabiegów chirurgicznych w asyście systemów da Vinci. Ich liczba wzrosła rdr. o 43%, stymulując sprzedaż akcesoriów do systemów da Vinci.

Synektik wyniki Q1 FY2020 n

Udział w sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych oraz podstawowych uległ zmianie w stosunku do porównywalnego okresu 2019 roku finansowego. Utrudniony dostęp pacjentów do specjalistów skutkował okresowym spadkiem badań, a tym samym zmniejszeniem sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych. Pandemia COVID-19 wpłynęła również negatywnie na skalę badań klinicznych prowadzonych w Polsce jak i zagranicą, powodując ograniczenie działalności Centrum Badań Klinicznych. W efekcie segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków zakończył miniony kwartał z 5,95 mln zł przychodów (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), wobec 8,15 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. oraz z 1,3 mln zł powtarzalnej EBITDA segmentu radiofarmaceutyków, wobec 2,7 mln zł rok wcześniej. Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych zwiększyła się w minionym kwartale o 9%, do 2,9 mln zł.

W minionym kwartale Grupa kontynuowała prace nad poszerzeniem portfela oferowanych radiofarmaceutyków, m.in. przybliżając się do uruchomienia produkcji, na licencji, innowacyjnego radiofarmaceutyku Axumin. W lutym br. należący do Grupy zakład w Mszczonowie został zarejestrowany, przez podmiot odpowiedzialny (Blue Earth Diagnostics Ltd), jako miejsce wytwarzania Axumin. – Decyzja ta otwiera przed nami drogę do startu komercjalizacji Axumin na polskim rynku.  Tym samym portfolio radiofarmaceutyków Grupy specjalnych zostało formalnie poszerzone o kolejny innowacyjny produkt, umacniając pozycję rynkową Grupy w tym obszarze – dodaje Cezary Kozanecki. 

Axumin to innowacyjny radiofarmaceutyk, stosowany do obrazowania przy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) u osób z podejrzeniem wznowy nowotworu prostaty w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen, PSA) we krwi. Jest jedynym radiofarmaceutykiem o tym przeznaczeniu dopuszczonym do obrotu w krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Axumin to flagowy produkt brytyjskiej firmy Blue Earth Diagnostics Ltd, która w 2019 r. została przejęta przez włoskiego potentata branży medycznej, grupę Bracco. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba nowych przypadków zachorowań na raka prostaty w 2020 roku wyniosła w Polsce 18,1 tys., co daje drugie miejsce wśród nowotworów występujących
u mężczyzn i czwarte wśród całej populacji.

 

Zobacz raport okresowy >>