Aktualności

16.11.2020

Synektik zwiększa rentowność i zyski

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny wypracował w minionym kwartale 6,2 mln zł powtarzalnej EBITDA (oczyszczonej z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych), o 125% więcej niż przed rokiem. Zysk netto Grupy Synektik wyniósł blisko 2,9 mln zł, wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej. W skali całego, zakończonego 30 września roku finansowego, giełdowa spółka zwiększyła powtarzalną EBITDA 7%, do rekordowych 21,6 mln zł, wypracowując 8,8 mln zł zysku netto.

Grupa Synektik zwiększyła zyski dzięki korzystniejszej strukturze sprzedaży przejawiającej się większym udziałem produktów wysokomarżowych oraz obniżeniu kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych. W efekcie odnotowano znaczący wzrost rentowności EBITDA, z 8% do 22%, pomimo 15% spadku sprzedaży, która osiągnęła poziom 28,5 mln zł.

O wyższej rentowność Grupy w minionym kwartale przesądził segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług, który zakończył IV kwartał roku obrotowego z 96% wzrostem EBITDA, do 5,9 mln zł. Przychody segmentu zmniejszyły się w okresie o 20%, do 21,9 mln zł. Kluczowy wpływ na niższą sprzedaż w okresie miała mniejsza liczba postępowań przetargowych na dostawę sprzętu niezwiązanego z diagnostyką COVID-19, o czym przesądziła pandemia, wpływająca na priorytety zakupowe służby zdrowia. W minionym kwartale Grupa w tym segmencie pozyskała do realizacji zlecenia o wartości 23,3 mln PLN (wobec 27,0 mln zł rok wcześniej), a pod koniec września br. miała otwarte projekty sprzedażowe o wartości 40,7 mln PLN (20,0 mln PLN rok wcześniej), z których istotna część już w nowym kwartale zakończyła się zawarciem umowy (m.in. sprzedaż systemu Da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie).

Synektik wyniki Q4 2019 p3

Segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków zakończył miniony kwartał z 5% wzrostem przychodów, do 6,6 mln zł, a w skali całego roku przychody osiągnęły rekordową wartość 28,5 mln zł, 26% wzrost r/r (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych). O kwartalnym wzroście przychodów segmentu przesądziła wyższa o 12% sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych oraz wzrost sprzedaży asortymentu uzupełniającego. Niższa sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, w wyniku ograniczonej działalności Centrum Badań-Klinicznych spowodowanej pandemią COVID-19,  przesądziła w minionym kwartale o spadku EBITDA segmentu do 1,9 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej.

- Wypracowane w IV kwartale roku finansowego wyniki, osiągnięte w trudnym do prowadzenia biznesu otoczeniu, oceniamy pozytywnie. Są one dla nas kolejnym potwierdzeniem słuszności realizowanej strategii rozwoju oraz dojrzałości organizacji, sprawnie dostosowującej się do nowych realiów. Postawienie na dywersyfikację oferty sprzętu i wejście w segment sprzętu terapeutycznego pozwala nam dziś generować atrakcyjne zyski. Również wzmocnienie potencjału produkcyjnego segmentu radiofarmaceutyków, reorganizacja działalności segmentu w kierunku specjalizacji poszczególnych zakładów produkcyjnych korzystnie wpływa na nasz potencjał rynkowy, zdolność do generowania marż czy, w takich czasach jak obecnie, możliwość zmian w organizacji pracy bez szkody dla efektywności działalności. W nowy, 2020 rok finansowy wkraczamy z atrakcyjnym portfelem produktów w obu segmentach działalności, systematycznie pracując nad dalszym jego wzbogaceniem i stworzeniem nowych szans biznesowych. Liczymy, że, pomimo pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, w kolejnych kwartałach będziemy dalej podążać ścieżką wzrostu biznesu – komentuje Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA.

ZOBACZ RAPORT OKRESOWY >>