Aktualności

03.01.2022

Synektik podzieli się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za 2020 rok obrotowy. Właściciele firmy mieliby otrzymać 0,45 zł dywidendy na akcję.

Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 3,8 mln zł z jednostkowego zysku spółki. Zgodnie z rekomendacją dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być 10 lutego 2022 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 18 lutego 2022 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

ZOBACZ RAPORT BIEŻĄCY >>