Aktualności

24.01.2019

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny według wstępnych szacunków zakończył I kwartał roku finansowego 2018/2019 (IV kw. 2018 roku kalendarzowego) z około 65,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. To o 92% więcej niż wyniosły przychody w IV kwartale 2017 r. Najwyższy w historii giełdowej spółki wynik został osiągnięty dzięki skokowemu wzrostowi sprzedaży segmentu dostaw sprzętu i rozwiązań IT, przy stabilnie rosnącej sprzedaży radiofarmaceutyków.

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały, zakończone 31 grudnia 2018 r., osiągnęły poziom 108,8 mln zł. To o 41% więcej niż wynosiły powtarzalne przychody za ostatnie cztery kwartały zakończone 30 września 2018 r. oraz o 73% więcej niż wypracowano w całym 2017 roku kalendarzowym.

- Realizacja strategii rozwoju Grupy Synektik, przyjętej na początku 2017 r., przynosi oczekiwane efekty w postaci satysfakcjonującego wzrostu obu segmentów biznesu Grupy. Wzmocnienie potencjału produkcyjnego i produktowego segmentu radiofarmaceutyków, w połączeniu z efektywnymi działaniami sprzedażowymi pozwalają nam zwiększać sprzedaż naszych produktów w dwucyfrowym tempie. Z kolei dywersyfikacja oferty segmentu dostaw sprzętu medycznego i rozwiązań IT, tak w obszarze dostawców, jak i zastosowań sprzętu, znacząco zwiększyła nasz potencjał sprzedażowy, który coraz efektywniej wykorzystujemy, czego rezultatem są rosnące przychody segmentu. Co istotne, poszerzając ofertę Grupy o sprzęt z obszaru terapii i odnosząc sprzedażowy sukces w nowym dla nas segmencie, rozpoczęliśmy budowę nowego źródła dochodów, jakim są dostawy instrumentów oraz innych zużywalnych akcesoriów do sprzętu terapeutycznego. Osiągnięte w minionym kwartale wyniki potwierdzają nasz duży potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży i generowania atrakcyjnych dochodów. Mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by nowy rok finansowy zakończyć dwucyfrowym wzrostem sprzedaży i co najmniej proporcjonalnym wzrostem wyników z działalności operacyjnej – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.