Aktualności

21.02.2019

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny osiągnął w IV kwartale 2018 roku kalendarzowego (I kw. nowego roku finansowego) 66,0 mln zł skonsolidowanych przychodów (94% wzrost rdr.), wypracowując 11,9 mln zł EBITDA (wzrost o 153%) i 8,4 mln zł zysku netto (wzrost o 171%). To najlepszy wynik w dotychczasowej historii giełdowej spółki. O rekordowym poziomie przychodów i zysków przesądził dynamiczny wzrost sprzedaży sprzętu medycznego, wsparty wynikami stabilnie rosnącego segmentu radiofarmaceutyków.  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za ostatnie cztery kwartały, zakończone 31 grudnia 2018 r., wyniosły 108,4 mln zł, o 72% więcej niż w całym 2017 roku kalendarzowym. Powtarzalna EBITDA za ostatnie 4 kwartały wyniosła 14,5 mln zł, o 83% więcej niż w 2017 roku kalendarzowym. 

- Mamy za sobą pod wieloma względami najlepszy w historii Grupy Synektik kwartał i rok kalendarzowy. Osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne stanowią najlepsze potwierdzenie słuszności realizowanej strategii rozwoju Grupy Synektik oraz obiecujących perspektyw dla dalszego dynamicznego wzrostu firmy. Na przestrzeni minionych dwóch lat istotnie wzmocniliśmy potencjał biznesowy Grupy, inwestując w rozwój mocy produkcyjnych i oferty segmentu radiofarmaceutyków, jak również poszerzając grono strategicznych partnerów Grupy, których sprzęt medyczny oferujemy na polskim rynku. Dziś zbieramy pierwsze owoce wykonanej pracy. Osiągnięte w minionych kwartałach rekordowe wyniki nie wyczerpują potencjału wzrostu Grupy. Wręcz przeciwnie - jesteśmy dziś na początku drogi na biznesowy szczyt, mamy wszelkie predyspozycje ku temu by w przyszłości dalej pozytywnie zaskakiwać naszych akcjonariuszy – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.

Kluczowy wpływ na rekordowe wyniki Grupy miał skokowy wzrost sprzedaży segmentu dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług. Przychody segmentu zwiększyły się  rdr. o 108%, do 60,5 mln zł, a EBITDA segmentu wzrosła o 168%, do 11,7 mln zł. O dynamicznym wzroście przesądziła zarówno ekspansja Grupy w segmencie dostaw sprzętu medycznego do terapii, jak również dobra koniunktura na rynku. Kluczowy wpływ na wyniki segmentu miała realizacja planu sprzedaży systemu robotycznego da Vinci, którego Synektik od lipca 2018 r. jest wyłącznym dystrybutorem na polskim rynku. W minionym kwartale zrealizowano dostawy trzech systemów, które trafiły odpowiednio do dwóch publicznych ośrodków: Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i Wojewódzkiego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz do wielospecjalistycznego Szpitala Medicover w Warszawie, wchodzącego w skład grupy Medicover. – Ekspansja na rynku sprzętu terapeutycznego ma istotne znaczenie zarówno dla bieżących, jak i przyszłych wyników Grupy. Dywersyfikacja produktowa już dziś owocuje wzrostem przychodów i marż, a w dłuższym okresie pozwoli nam generować dodatkowe, istotne dochody z dostaw zużywalnych instrumentów niezbędnych do użytkowania sprzętu terapeutycznego. Sukces rynkowy oferowanych przez nas rozwiązań, z systemem da Vinci na czele, wzmacnia naszą pozycję jako wiodącego dystrybutora sprzętu medycznego w Polsce i stwarza nowe szanse biznesowe Grupy. Chcemy dalej rozwijać naszą ofertę produktową, kładąc nacisk na nowoczesny, często nowatorski sprzęt, który pozwoli polskim ośrodkom na jakościowy skok w opiece medycznej – informuje prezes Synektik.

I kwartał nowego roku finansowego był czwartym z kolei okresem zakończonym dwucyfrowym wzrostem przychodów segmentu radiofarmaceutyków Grupy Synektik. Przychody w tym obszarze w minionym kwartale zwiększyły się o 10%, do 5,5 mln zł. Na wzrost przychodów segmentu złożyła się rekordowa sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych, która zwiększyła się rdr. o 14%, do blisko 3 mln zł oraz blisko 18% wzrost sprzedaży radioznaczników specjalnych. EBITDA Grupy w obszarze radiofarmaceutyków wzrosła o 55% w minionym kwartale do 1,7 mln zł. – Sukcesywnie umacniamy pozycję lidera polskiego rynku radiofarmaceutyków, zwiększając sprzedaż i efektywność produkcji naszych radioznaczników. Inwestujemy zarówno w potencjał produkcyjny segmentu jak i w jego ofertę, wzbogacając ją o nowe, innowacyjne produkty, w tym w produkty własne – dodaje Cezary Kozanecki.

W IV kwartale 2018 r. Grupa Synektik sfinalizowała drugą fazę badań klinicznych nad kardioznacznikiem – radiofarmaceutykiem wykorzystywanym do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI). W grudniu 2018 r. podano badaną cząsteczkę ostatniemu ze zrekrutowanej na potrzeby tej fazy badań klinicznych grupy pacjentów. Prezes giełdowej spółki zapowiada, że opracowanie raportu podsumowującego drugą fazę badań klinicznych kardioznacznika, niezbędne dla podjęcia dalszych prac w ramach projektu, zakończy się w I połowie 2019 r. – Realizacja projektu kardioznacznika przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakładając pozytywny wynik podsumowania przeprowadzonych testów można założyć, że kolejny etap prac nad kardioznacznikiem rozpocznie się jeszcze w 2019 r. – podsumowuje Cezary Kozanecki.