COVID-19

Najczęściej zadawane pytania nt. testów (FAQ)

Szybkie testy płytkowe umożliwiają sprawdzenie czy pacjent miał kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym pandemię COVID-19. Mogą być pomocne w miejscach, gdzie znajdują się większe skupiska ludzi, np. w biurach, zakładach produkcyjnych, urzędach czy szpitalach.
Badanie opiera się na identyfikacji obecności przeciwciał IgG oraz IgM. Wykonanie testów daje wstępną informację, czy wśród badanych osób znajdują się te, które już mogły przejść infekcję koronawirusem, nawet w sposób bezobjawowy. Taka informacja ułatwia m.in. podjęcie decyzji dotyczącej powrotu pracowników do zakładów pracy oraz planowanie organizacji pracy w czasie pandemii.

Pobrana próbka (surowica, osocze lub krew, np. z palca) pacjenta jest umieszczana na płytce testowej. Po uzupełnieniu jej specjalnym odczynnikiem w ciągu 10 minut odczytujemy wynik. Testy są przeznaczone do profesjonalnego użytku i może je przeprowadzić personel medyczny, np. pielęgniarz, lekarz, diagnosta.

Producent testów, firma Hipro Biotechnology wskazuje na wysoką skuteczność testów: czułość ≥ 90%, swoistość ≥ 95%.

Szybkie testy płytkowe stosuje się do wykrywania przeciwciał nowego koronawirusa SARS-CoV-2 we krwi, aby zdiagnozować zakażenie COVID-19 lub wykluczyć przypadki gorączki wywołane przez inne wirusy. Po zainfekowaniu nowym koronawirusem, organizm człowieka produkuje odpowiednie przeciwciała, aby poradzić sobie z inwazją patogenów. Najpierw pojawiają się przeciwciała IgM, a kiedy zmniejsza się ich produkcja, w ludzkim ciele rośnie obecność przeciwciał IgG.

Synektik oferuje dwie opcje:
1. zakup i dostawę samych testów (minimum 20 sztuk),
2. zakup i dostawę testów wraz z usługą wykonania badań przez profesjonalny personel medyczny we wskazanym przez klienta miejscu, np. w zakładzie pracy (dla minimum 40 osób).

Cena jednostkowa testów uzależniona jest od wielkości zamówienia. Testy pakowane są po 20 sztuk, a więc zamówienie musi opiewać na wielokrotność tej liczby, np. 40, 60 czy 80 sztuk i więcej. Minimalna wielkość zamówienia to 20 sztuk.
Jeśli chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się poprzez e-mail (covid19@synektik.com.pl) lub zadzwoń na numer +48 669 564 600.

Cena za badania uzależniona jest od wielkości zamówienia oraz miejsca wykonywania badań. Obejmuje ona pełen koszt usługi wraz z materiałami, w tym koszty personelu, dojazdu, materiałów ochronnych oraz testów posiadający certyfikat dopuszczający do stosowania na rynku europejskim z przeznaczeniem do zastosowania profesjonalnego.
Jeśli chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się poprzez e-mail (covid19@synektik.com.pl) lub zadzwoń na numer +48 669 564 600.

Po otrzymaniu od Państwa informacji o gotowości do zapewnienia minimalnej liczby 40 osób do testów w jednym miejscu (np. oddziale firmy), wysyłamy do Państwa dedykowany personel medyczny. Będzie on odpowiedzialny za wykonanie badań wśród Państwa pracowników z utrzymaniem reżimu sanitarnego, w tym przekazanie im niezbędnych informacji oraz poinstruowanie o podjęciu dalszych działań w zależności od wyniku testów.

Do grona tzw. cichych nosicieli należą osoby, które przechodzą zakażenie koronawirusem sposób bezobjawowy. Są trudni do identyfikacji, gdyż nie przechodzą choroby COVID-19 w sposób widoczny dla otoczenia. Cisi pacjenci mogą zakażać wirusem inne osoby.

Wynik testu odczytuje się na podstawie kresek widocznych na kasetce testowej.

Wynik jest negatywny, kiedy jedna kolorowa kreska pojawi się w obszarze kontrolnym C.

Wynik jest pozytywny, kiedy:
a) jedna kolorowa kreska znajduje się w obszarze kontrolnym C, a druga kolorowa kreska znajduje się w obszarze testowym M/IgM (co świadczy o obecności przeciwciał IgM),
b) jedna kolorowa kreska znajduje się w obszarze kontrolnym C, a druga kolorowa kreska znajduje się w obszarze testowym G/IgG (co świadczy o obecności przeciwciał IgG),
c) jedna kolorowa kreska znajduje się w obszarze kontrolnym C, a dwie inne kolorowe kreski znajdują się w obszarach testowych M/IgM oraz G/IgG (co świadczy o obecności przeciwciał IgM oraz IgG),

Testy przeznaczone są do użytku profesjonalnego, dlatego interpretacja wyników badania powinna być wykonana przez personel medyczny.