News

30.01.2020

Zarząd giełdowej spółki rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wypłaty historycznie pierwszej dywidendy z wypracowanego zysku. Właściciele firmy zgodnie z rekomendacją zarządu mają otrzymać 0,36 zł dywidendy na akcję. Zarząd Synektik ocenia, że notowany na GPW producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny ma potencjał, by równolegle inwestować w rozwój biznesu oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Zarząd Synektik proponuje, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć blisko 3,1 mln zł z jednostkowego zysku spółki. Zgodnie z rekomendacją zarządu dniem uzyskania praw do dywidendy miałby być  10 marca 2020 r., a wypłata dywidendy miałaby nastąpić 17 marca 2020 r.

- Synektik dojrzał do tego, by móc równocześnie dalej inwestować w rozwój obu segmentów naszej działalności, w tym w projekty badawczo-rozwojowe realizowane w segmencie radiofarmaceutyków oraz dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Mamy za sobą udany, tak pod względem finansowym jak  i operacyjnym rok, a już dziś możemy zaryzykować twierdzenie, że obecny rok obrotowy dostarczy akcjonariuszom nie mniej inwestycyjnej satysfakcji niż miniony. W tej sytuacji zwracamy się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z rekomendacją przyjęcia uchwały w sprawie wypłaty pierwszej w historii Synektik dywidendy. Wierzę, że nasz model biznesowy i dalsza skuteczna realizacja strategii rozwoju pozwolą nam na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami również w kolejnych latach - komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektik SA.