News

15.06.2021

Medyczne innowacje napędzają Grupę Synektik

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny wypracował w I półroczu 2020 roku finansowego 5,6 mln zł zysku netto, o 16% więcej niż przed rokiem. Powtarzalna EBITDA Grupy Synektik (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych) zwiększyła się o 7%, do 12,4 mln zł. Giełdowa spółka zarabia więcej dzięki poszerzeniu oferty sprzętu medycznego o nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, z systemami robotyki na czele.

O wyższym dochodzie giełdowej Grupy przesądziła struktura zrealizowanej w minionym okresie sprzedaży. Realizacja zamówień na zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny oraz rozwiązania informatyczne zaowocowało wzrostem marży brutto na sprzedaży o 4 pkt. proc., do 26,3%. Równocześnie koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu zmniejszyły się rdr., o odpowiednio 18% i 5%. W efekcie Grupa odnotowała istotny wzrost zysku operacyjnego, EBITDA i netto pomimo niższych przychodów, które w minionym półroczu wyniosły 61,0 mln zł, wobec 74,6 mln zł w I półroczu 2019 roku finansowego

- Dywersyfikacja biznesowa Grupy oraz równoczesna koncentracja na dostarczaniu służbie zdrowia zaawansowanych technologicznie rozwiązań pozwala nam skutecznie pomnażać powierzony nam przez akcjonariuszy kapitał również w okresie pandemii. Równocześnie sukcesywna poprawa sytuacji epidemiologicznej w ostatnim okresie przekłada się na poprawę koniunktury w obszarach biznesu medycznego zauważalnie dotkniętych przez COVID-19. Oczekujemy, że drugie półrocze roku finansowego zakończymy z pozytywną dynamiką wyników. Wśród priorytetów operacyjnych jest też m.in. start kolejnej fazy badań kardioznacznika – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik SA.

Motorem napędowym Grupy pozostaje segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług. Segment odnotował w minionym półroczu 24% wzrost powtarzalnej EBITDA, do 11,0 mln zł. Marża EBITDA segmentu zwiększyła się rdr. z 15% do 23% w minionym półroczu. Na wzrost rentowności i marż EBITDA złożyły się korzystna struktura sprzedaży (większy udział produktów wysokomarżowych, w tym systemów i akcesoriów do systemów robotyki chirurgicznej oraz sprzętu do radioterapii) oraz niższe koszty sprzedaży, kompensujące z nawiązką niższe, o 18%, przychody segmentu, które wyniosły 48 mln zł. Istotny wpływ na wyniki segmentu miał dynamiczny rozwój biznesu związanego z rozwojem robotyki chirurgicznej w Polsce. Minione półrocze było rekordowym pod względem wykonanych zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci, których liczba wzrosła rdr. o blisko 50%, stymulując sprzedaż akcesoriów do systemów da Vinci.

Wartość aktywnych ofert Grupy na dostawę sprzętu wyniosła na koniec marca br. ponad 66 mln zł, wobec 34 mln zł rok wcześniej. Istotna część ww. ofert przekształciła się w trzecim kwartale roku finansowego w umowy sprzedaży.

W segmencie radiofarmaceutyków Grupa odnotowała w minionym półroczu 13% wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych, z FDG (fluorodeoksyglukozą) na czele. Równocześnie sytuacja epidemiologiczna, negatywnie wpływając na rynek badań klinicznych w kraju i zagranicą, przesądziła o istotnym ograniczeniu skali działalności Centrum Badań Klinicznych i przyczyniła się do spadku przychodów segmentu, z 16,2 mln zł w I półroczu 2019 roku finansowego (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) do 13,1 mln zł w I połowie 2020 r. fin.

Dariusz Korecki, wiceprezes giełdowej spółki podkreśla, że poprawa sytuacji epidemiologicznej wpływa zdecydowanie korzystnie na koniunkturę rynkową w obu segmentach działalności. – Ostatnie tygodnie stały pod znakiem wzrostu zainteresowania naszymi produktami i usługami, w tym w obszarach biznesu Grupy szczególnie dotkniętych przez pandemię. Po intensywnej biznesowo wiośnie czeka nas równie pracowite lato, co będzie mieć odzwierciedlenie w wynikach Grupy za drugą połowę 2020 roku finansowego – komentuje Dariusz Korecki.

 

wyniki finansowe Grupa Synektik polroczne fy221