Raporty okresowe

2017

 

RAPORTY ROCZNE

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik SA za rok obrotowy 2017 trwający od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku. Godzina publikacji: 07:03
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 trwający od 01 stycznia do 30 września 2018 roku. Godzina publikacji: 07:03
Pozostałe dokumenty. Godzina publikacji: 07:03

 

 

RAPORT PÓŁROCZNY

 

Raport skonsolidowany za okres H1 2017. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Godzina publikacji: 07:57

Pozostałe dokumenty. Godzina publikacji: 07:57

 

 

RAPORTY KWARTALNE

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2018 roku. Godzina publikacji: 16:08

Wybrane dane finansowe (Q7 2017-2018). Godzina publikacji: 16:08

 

Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 (Q6 2017-2018)

Wybrane dane finansowe (Q6 2017-2018)

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 (Q5 2017/2018)

Wybrane dane finansowe (Q5 2017/2018)

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017  (Q4 2017/2018)
Wybrane dane finansowe (Q4 2017/2018)

 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2017  (Q3 2017/2018)

Wybrane dane finansowe (Q3 2017/2018)

 

Raport skonsolidowany za okres Q1 2017. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 roku. Godzina publikacji: 17:35

Wybrane dane finansowe (Q1 2017/2018). Godzina publikacji: 17:35