Archive

2014/03/19

Raport ESPI 8/2014 (NewConnect)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

 

Raport ESPI

 

Raport RB-W_ASO

 

Numer: 8/2014
Data sporządzenia: 19-03-2014

 

Spółka: SYNEKTIK S.A.

 

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18.04.2014 roku, na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18.04.2014 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

 

Załączniki:

 

synektik_wniosek_o_sprawę_NWZA_os_fizyczna_2014.doc

 

synektik_zgłoszenie_uchwały_NWZA_os_fizyczna_2014.pdf

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU Os inna niż fiz.pdf

 

synektik_zgłoszenie_uchwały_NWZA_os_inna_nizfizyczna_2014 _.pdf

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A.pdf

 

Synektik_formularz_pełnomocnictwa_NWZA_2014_.pdf

 

synektik_wniosek_o_sprawę_NWZA_os_inna_niż fizyczna_2014.pdf

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU Os fiz.pdf

 

Synektik S A- projekty uchwał na NWZA 18 kwietnia 2014.pdf

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SYNEKTIK o zwołaniu NWZA na dzień 18 kwietnia 2014.pdf

 

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

 

19-03-2014 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu